16. říjen 2014 3543 kri

Den celoživotního vzdělávání 2014

V sobotu 11. října 2014 uspořádala Univerzita Karlova Den celoživotního vzdělávání. Jak říká v reportáži prorektorka pro studijní záležitosti, doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., univerzita se snaží nabídnout vzdělání „všem od 3 do 99 let“. A všechny věkové skupiny se také na Dni CŽV v pražském Karolinu dobře bavily.

Svou zásluhu na tom měla i stanoviště naší fakulty s ukázkou chirurgického šití, první pomoci a bioelektrickou impedanční analýzou pro měření obsahu vody a tuku v těle. V přednáškové části měla úvodní slovo právě doc. Králíčková. Jak se dá vzdělávat s využitím moderních technologií, vyložil posluchačům MUDr. Rajdl Daniel, Ph.D., přičemž přítomné rovnou online zapojil do své prezentace. Mimo jiné také vysvětlil, jak je pro lékaře nutné vzdělávat se celý život a jaký je rozdíl mezi e-learningem a náhodným hledáním lékařských informací na internetu.

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém