5. červen 2015 3652 kri

Promoce absolventů doktorského studijního programu

Ve čtvrtek 28. 5. 2015 proběhla ve Velké aule Karolina slavnostní promoce absolventů doktorského studijního programu.

Diplom z rukou promotora pana profesora MUDr. Vladislava Třešky, DrSc. převzali:

MUDr. Ladislav Bernát, Ph.D.  ve studijním programu Stomatologie,
název disertační práce: Poruchy funkcí štítné žlázy po radioterapii nádorů hlavy a krku

MUDr. Petr Novák, Ph.D ve studijním programu Chirurgie,
název disertační práce: Tumor infiltrující lymfocyty jako prognostický faktor prognózy kolorektálního karcinomu po radikální chirurgické léčbě

MUDr. Petr Stránský, Ph.D ve studijním programu Chirurgie,
název disertační práce: Vliv ischémie na funkci ledviny - klinický model resekce tumoru solitární ledviny

MUDr. Petr Zeman, Ph.D ve studijním programu Ortopedie
název disertační práce: Anatomická rekonstrukce předního zkříženého vazu single-bundle versus double-bundle technikou

Všem absolventům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů ve vědecké práci.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Psychiatrická klinika

V Plzni dne 16. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/264166/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

17. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém