23. červen 2015 2289 dvo

Sociální výpomoc pro členy VOS Lékařské fakulty v Plzni

 

Po bohaté diskusi se členská schůze usnesla na těchto pravidlech týkajících se pouze členů odborů:

-           příspěvek pro řešení tíživé sociální situace omezit do maximální výše 30 000 Kč

-           příspěvek při déletrvající hospitalizaci: od ukončeného 2. měsíce PN po dobu
            max. 10 měsíců, a to 5000,- Kč za každý započatý měsíc. Příspěvek se proplácí
            proti předložení potvrzení o hospitalizaci.

-           příspěvek pro děti při 1. nástupu do školy (tj. školní potřeby - proti účtence) do výše
            max. 1500 Kč. Příspěvek se proplácí proti předložení účetního dokladu. 

-           členský příspěvek se snižuje z 1% na 0,5% mzdy

-           individuální příspěvek (rekreace, rehabilitace, zdravotnické pomůcky, školné
            v mateřské školce) je limitován částkou 10 000,- Kč pro zaměstnance,
            5000,- Kč pro 1 dítě do 15 let a důchodce, a to za 1 kalendářní rok.
            Příspěvek se proplácí proti předložení účetního dokladu.


Všechny tyto benefity platí pouze pro zaměstnance – se členstvím v ZO delším než 2 roky.

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém