30. červenec 2015 1592 kri

Realizace projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni byla úspěšně ukončena

TISKOVÁ ZPRÁVA

Plzeň, 28. července 2015 – Na konci června ukončila Lékařská fakulta Univerzity Karlovy
v Plzni realizaci projektu „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni“. Díky tomuto projektu, spolufinancovanému z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), získala fakulta podporu pro výstavbu jedné části zamýšleného nového fakultního kampusu.

Díky dotaci získané z tohoto operačního programu vybudovala fakulta sídlo pro svůj nový ústav – Biomedicínské centrum – a vybavila ho moderními přístroji. Na rozdíl od jiných ústavů fakulty se bude věnovat převážně výzkumu a vývoji, a to v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Navazuje tak na úspěšné výzkumné programy fakulty z předchozích let. Výzkumné týmy centra pracovaly již po dobu jeho výstavby ve stávajících prostorách fakulty, po kolaudaci nových budov začaly využívat zázemí vysoce specializovaných laboratoří, experimentálních operačních sálů a dalších pracovišť.

Výzkum prováděný v Biomedicínském centru je v souladu s celkovým zaměřením centra orientován tak, aby jeho výsledky mohly mimo jiné přispět ke zvýšení úspěšnosti a rozšíření možností transplantace ledvin, k optimalizaci dialyzační léčby nebo k identifikaci biomarkerů orgánových poškození. Pracuje se zde také na zdokonalení techniky umělého oplodnění nebo na vývoji
a zdokonalení metod pro práci s kmenovými buňkami a jejich využití pro regeneraci srdce nebo jater.

Celkové náklady na projekt činily zhruba 447 milionů korun, z toho 408 milionů korun bylo kryto dotací. 85 % z dotace financuje EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), zbylých 15 % financuje státní rozpočet ČR.

 

 

Kontakt:
Ing. Barbora Černíková
Administrátor projektů OP VaVpI
Lékařská fakulta UK v Plzni
Husova 3, 306 05 Plzeň
tel: +420 377 593 446

e-mail:
barbora.cernikova@lfp.cuni.cz

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na pozici přednosta Kardiologické kliniky

Fakultní nemocnice Plzeň a  Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

31. květen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém