3. prosinec 2015 3475 kri

Výsledky voleb do AS UK

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):

1. MUDr. Barcal Jan, Ph.D; 53 platných hlasů, tj. 48,62% z počtu voličů, kteří se dostavili      

    k volbám.

2. MUDr. Moláček Jiří, Ph.D.; 51 platných hlasů, tj. 46,78%

3. MUDr. et. MUDr. Beneš Jiří; 39 platných hlasů, tj. 35,77 %

4. doc. MUDr. Tonar Zbyněk, Ph.D.; 31 platných hlasů, tj. 28,44%

5. prof. MUDr. Hora Milan, Ph.D. MBA; 18 platných hlasů, tj. 16,51% 

 

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

1. Mgr. Tereza Kubíková; 150 platných hlasů, tj. 79,78% z počtu voličů, kteří se dostavili k volbám.

2. Ing. et. Ing. Polívka Jiří 128 platných hlasů tj. 68,08 %

 

Volební komise  neobdržela námitky k průběhu a výsledku voleb.

Na základě výše uvedených údajů dílčí volební komise konstatuje, že volby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem Akademického senátu Univerzity Karlovy a členy AS UK byli/y pro volební období 2016 - 2019 zvoleni/y:

z řad akademických pracovníků:

1. MUDr. Barcal Jan, Ph.D.,                                           

2. MUDr. Moláček Jiří, Ph.D.,

 

z řad studentů   

1. Ing. et Ing. Polívka Jiří,                                                

2. Mgr. Kubíková Tereza,

 

Náhradníky byli/y podle čl. 9 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS UK zvoleni/y:

z řad akademických pracovníků       

1. MUDr. et. MUDr. Beneš Jiří, 

2. doc. MUDr. Ph. D. Tonar Zbyněk 

3. prof. MUDr. Hora Milan, Ph.D., MBA 

 

z řad studentů:

xxxxxxxxxxxxx

                                

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém