10. prosinec 2015 5417 kri

Promoce absolventů doktorského studijního programu

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se konala ve Velké aule Karolina slavnostní promoce absolventů doktorského studijního programu.

Své diplomy obdrželi tito absolventi:

MUDr. Katarína Babčová, studijní program: Gynekologie a porodnictví
Název disertační práce: Inhibiny v reprodukci

 MUDr. Jindřich Branžovský, studijní program: Patologie
Název disertační práce: Klinickopatologické a molekulárně genetické vlastnosti nádorů urogenitálního traktu

MUDr. Miroslava Čásová, studijní program: Vnitřní nemoci
Název disertační práce: Ovlivnění hladiny nejpoužívanějších nádorových markerů a jejich intepretace (ovlivnění systémovými a zánětlivými onemocněními)

Mgr. Pavla Kovaříková, studijní program: Lékařská farmakologie            
Název disertační práce: Vliv silymarinu, naringinu a resveratrolu na jaterní poškození vyvolané vybranými xenobiotiky

Mgr. Petr Martínek, studijní program: Patologie             
Název disertační práce: Molekulárně genetické profilování nádorů urogenitálního traktu

MUDr. Jaroslav Novák, studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie
Název disertační práce: Kardiorespirační zdatnost u sportující populace

MUDr. Markéta Straková Špišáková, studijní program: Vnitřní nemoci 
Název disertační práce: Úskalí interpretace vybraných nádorových markerů

MUDr. Lumír Šašek, studijní program: Pediatrie              
Název disertační práce: Multiplexní imunoanalýza u kriticky nemocných dětí

MUDr. Jiří Šmejkal, studijní program: Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie   
Název disertační práce: Výskyt a řešení svalových dysbalancí u sportující a nesportující populace se zaměřením na objektivizaci a řešení rehabilitací u populace s nespecifickými bolestmi

 

Všem absolventům blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů nejen ve vědecké práci.

 

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na Klinice ortopedie

V Plzni dne 21.05.2020 Č.j.: UKLFP/95634/2020-4   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

27. květen 2020 1

Výběrová řízení
Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky

Sekretář/ka přednosty Kardiologické kliniky Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, poloviční [...]

20. květen 2020

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

12. květen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém