4. duben 2010 52600 rer

Vědecká rada

Složení Vědecké rady schválené Akademickým senátem dne 22. 3. 2018

Předseda  
prof. MUDr. Fínek Jindřich, Ph.D., MHA Onkologická a radioterapeutická klinika LFP 
Interní členové  
prof. MUDr. Ferda Jiří, Ph.D. Klinika zobrazovacích metod LFP
prof. MUDr. Filipovský Jan, CSc. II. Interní klinika LFP
prof. MUDr. Gürlich Robert, CSc. Chirurgická klinika 3. LF UK 
prof. MUDr. Hes Ondřej, Ph.D. Šiklův ústav patologie LFP
prof. MUDr. Hora Milan Ph.D., MBA Urologická klinika LFP
doc. Ing. Hrabák Jaroslav, Ph.D. Biomedicínské centrum LFP
doc. MUDr. Králíčková Milena, Ph.D. Ústav histologie a embryologie LFP

doc. MUDr. Lysák Daniel, Ph.D.

I. Interní klinika LFP
prof. MUDr. Matějovič Martin, Ph.D.  I. Interní klinika LFP
prof. MUDr. Michal Michal Šikův ústav patologie LFP
prof. MUDr. Müllerová Dana Ph.D. Ústav hygieny a preventivní medicíny LFP
doc. MUDr. Novotný Zdeněk, CSc. Gynekologicko-porodnická klinika LFP
prof. MUDr. Rokyta Richard, Ph.D. Kardiologická klinika LFP
doc. MUDr. Skalický Tomáš, Ph.D. Chirurgická klinika LFP
prof. MUDr. Skálová Alena, CSc.  Šiklův ústav patologie LFP
prof. MUDr. Sýkora Josef, Ph.D. Dětská klinika LFP 
MUDr. Šimánek Václav, Ph.D.  Fakultní nemocnice Plzeň
doc. MUDr. Štengl Milan, Ph.D. Ústav fyziologie LFP
doc. MUDr. Mgr. Tonar Zbyněk, Ph.D. Ústav histologie a embryologie  LFP
prof. MUDr. Topolčan Ondřej, CSc. Centrální laboratoř pro imunoanalýzu LFP
prof. MUDr. Třeška Vladislav, DrSc. Chirurgická klinika LFP
doc. MUDr. Vevera Jan, Ph.D. Psychiatrická klinika LFP
doc. MUDr. Zicha Antonín CSc. Stomatologická klinika LFP
   
Externí členové  
prof. MUDr. Bachleda Petr, CSc. LF UP Olomouc, II. Chirurgická klinika
doc. MUDr. Holubec Luboš, CSc. ZČU v Plzni, Fakulta zdravotnických studií
doc. Dr. Ing. Klečková Jana   ZČU v Plzni, FAV
prof. Ing. Křen Jiří, CSc. ZČU v Plzni, FAV
doc. PhDr. Miňhová Jana, CSc.  ZČU v Plzni, FPE
doc. Ing. Němec Ladislav, CSc.  ZČU v Plzni, FS
prof. Dr. Ing. Rohan Eduard, DrSc. ZČU v Plzni, FAV 
prof. Ing. Rosenberg Josef, DrSc. ZČU v Plzni, FAV  
prof. MUDr. Stárek Ivo, CSc. LF UP Olomouc, Otolaryngologická klinika

prof. MUDr. Vaněk Jiří, DrSc.

LF MU Brno, Stomatologická klinika

doc. Ing. Vimmr Jan, Ph.D.

 ZČU v Plzni, FAV
prof. Ing. Vostracký Zdeněk, DrSc., dr.h.c. ZČU v Plzni, FEL
   
Čestní členové  
doc. RNDr. Fiala Pavel, CSc.  
prof. MUDr. Kilian Jan DrSc.  

 

doc. JUdr. Kocina Jan, Ph.D.

 
doc. MUDr. Koutenský Jaroslav CSc.   
prof. MUDr. Pizinger Karel, CSc.  
prof. MUDr. Racek Jaroslav, DrSc.  
doc. MUDr. Rokyta Zdeněk, CSc.  
doc. MUDr. Říčařová Renata, CSc.  
doc. MUDr. Vožeh František, CSc.   

 

 

 
Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém