2. únor 2017 1924 hor

Výzkumný fond CELSA

CELSA byla založena v dubnu 2016 a UK patří mezi její zakládající členy. Uskupení sdružuje strategické partnery KU Leuven ve střední a východní Evropě. Cílem této organizace je podávání společných vědeckých projektů do Horizontu 2020 a Erasmus+, za účelem rozšiřování vědecké excelence a hledání společných řešení problémů, který EU v současnosti čelí. CELSA rovněž organizuje workshopy a školení, které slouží k výměně best practice mezi jejími členy. V červnu 2017 se konalo zasedání výkonné rady v Praze, prezidentem byl zvolen rektor T. Zima. V roce 2017 do CELSA přibyl nový člen University of Tartu. V dubnu 2018 hostila UK PhD. Academy na soft skills pro doktorandy). Na konci ledna 2017 byla vyhlášena první výzva tohoto fondu CELSA Research Fund (příspěvek 60 000 EUR pro rok 2018). UK získala 2 projekty, které jsou realizovány na FaF a PřF. V další výzvě na jaře 2018 UK získala dva projekty, které jsou od října řešeny na FF a PřF. Třetí a zatím poslední výzva byla uzavřena v polovině listopadu a probíhá hodnocení podaných projektů.

Univerzita Karlova se v květnu 2016 stala součástí středoevropské aliance KU Leuven zvané CELSA. V rámci tohoto uskupení se všichni její členové dohodli na ustanovení Výzkumného fondu CELSA

CELSA má posilovat vědeckou spolupráci mezi členy. Slouží k výměně poznatků jako např.: hodnocení vědy, přenos poznatků a technologií, hodnocení kvality výuky a další.

Fond bude financovat společné výzkumné projekty s maximálním rozpočtem 120 000 EUR (v případě účasti dvou partnerů) po dobu dvou let (tzn. RUK přispívá 30 000 EUR, KU Leuven 90 000 EUR), s každým dalším partnerem se rozpočet projektu navyšuje o 30 000 EUR. Co bude v rámci rozpočtu financováno je na rozhodnutí partnerů v projektu. V případě nákupu vybavení na výzkum, zůstane toto vybavení na instituci, která ho zaplatila.

Základní podmínky:

  • Pro všechny vědní disciplíny
  • Alespoň 1 vědec KU Leuven a jeden vědec partnerské CELSA univerzity
  • Do 3 let od zahájení projektu se musí projektové konsorcium ucházet společně o výzvu v H2020, jeho nástupci či jiném evropském projektu

Způsob podání projektů:

  • prostřednictvím online systému KU Leuven (tzn. že konečný návrh projektu bude předložen výzkumníkem z KU Leuven)

Vyhodnocení a výběr projektových žádostí CELSA Research Fund bude prováděno prostřednictvím interdisciplinárního evaluačního panelu složeného z členů Rady pro výzkum a vývoj KU Leuven, prorektorem KU Leuven pro vědu, po jednom členovi z každé CELSA instituce. Hodnocena bude vědecká excelence (60%), přidaná hodnota spolupráce (20%) a potenciál žádosti směrem k evropskému financování (20%). Členové panelu jsou vázáni mlčenlivostí. 

Kompletní informace najdete na tomto odkazu.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém