16. listopad 2017 498 hor

DSP experimentálních oborů na LF v Plzni

Reg. č. projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002455 

Další rozvoj experimentálních přístupů při řešení aktuálních medicínských problémů na LF UK v Plzni - akreditace nových oborů doktorského studia

Hlavním cílem projektu je získání akreditace pro obory Lékařská biologie a genetika, Lékařská mikrobiologie a Experimentální chirurgie a příprava výukových materiálů. Všechny tři programy navazují na výzkumná témata, která jsou dlouhodobě řešena na Lékařské fakultě UK v Plzni, avšak nejsou součástí akreditovaných programů doktorského studijního programu.

V rámci projektu bude zajištěno vzdělávání odborníků v oblasti antibiotické rezistence a mikrobiologického řešení nemocí spojených se zdravotní péčí, v moderních komplexních postupech experimentální chirurgie a nádorové biologie, kteří budou orientováni v moderních molekulárně genetických diagnostických postupech. Cílem je vychovávat odborníky, kteří budou uplatnitelní a konkurence schopní právě ve zmíněných oblastech ve výzkumu a v klinické praxi.

Doba trvání projektu:  7/2017 – 9/2021

Na tomto projektu se podílí LF UK v Plzni jako hlavní řešitel.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Jedná se o komplementární projekt k projektu – Investiční podpora experimentálních oborů u nově akreditovaných doktorských studijních programů na LF UK v Plzni

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro vých. a věd.u činnost Klinika pneumologie a ftizeologie

V Plzni dne 18.12.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

19. prosinec 2018 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku