3. srpen 2018 1706 kri

Potvrzení o studiu a výpis splněných povinností s elektronickým podpisem

V modulu Osobní údaje v SIS, na záložce Tisk potvrzení, je možné nově stáhnout potvrzení o studiu (a také potvrzení o průběhu studia, resp. o absolvování) s elektronickým podpisem.

V modulu Výsledky zkoušek - prohlížení, na záložce Přehled výsledků zkoušek lze stáhnout výpis splněných povinností.

To lze následně předat třetí straně elektronicky – např. zaslat do banky či na úřad (e-mailem nebo prostřednictvím speciálního formuláře, pokud ho třetí strana má). Takto elektronicky podepsané PDF by podle zákonů (práva EU i Česka) mělo být bez problémů uznáváno.

Pokud by bylo třeba potvrzení v listinné podobě, tak kromě stávající možnosti získat jej na studijním oddělení, je možné stáhnout si elektronicky podepsané PDF a to si nechat vytisknout a ověřit na CzechPointu ("nechat provést konverzi do listinné formy").

Postup na CzechPointu: Soubor lze přinést na flash disku nebo předem nahrát on-line do úschovny: https://www.czechpoint.cz/uschovna/index.php?page=pridat_soubor a na CzechPoint se dostavit jen s identifikačními údaji z úschovny.

--------------------------------------------------------------------------------------

Ač by tuto operaci měl zvládnout každý CzechPoint a následně každá organizace takto vystavené potvrzení přijmout, dle testů je bohužel realita jiná. Malé CzechPointy se občas setkají s touto službou poprvé a neumí si s ní tedy dobře poradit. I organizace, která bylo takto získané potvrzení ověřené CzechPointem zkušebně předloženo (zaměstnavatel jednoho ze studentů), se s tímto setkala poprvé a odmítala ho přijmout. Nicméně tato možnost jak získat platné potvrzení o studiu či Výpis výsledků i bez návštěvy studijního existuje a jen používáním zjistíme, kdo je ochoten ji akceptovat a kdo nikoliv, a jedině používáním to dané organizace "naučíme".

---------------------------------------------------------------------------------------

Materiály pro ty, kteří se pokusí získat potvrzení ověřené na CzechPointu a narazí na potíže: http://www.czechpoint.cz/public/verejnost/autorizovana-konverze/

Jedná se o autorizovanou konverzi z elektronické do listinné podoby, pracoviště CzechPoint má povinnost při konverzi přiložit ověřovací doložku - poplatek se platí právě za ověření, nikoli jen za tisk. Dle § 22 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, má dokument, který vznikne provedením konverze, stejné právní účinky jako dokument, jehož převedením výstup vznikl. Při převodu z elektronické podoby (datové zprávy nebo datového souboru) se přitom vyžaduje aby byl dokument opatřen platným uznávaným elektronickým podpisem, značkou nebo pečetí.

V případě pochybností je také možné pravost doložky ověřit v centrálním úložišti doložek https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky, čehož může využít i soukromý subjekt, kterému se do ruky listina s doložkou dostane (tedy např. prac. agentura).

A dodatek autora elektronických potvrzrní: "Problém je obvykle v konkrétních „úřednících“, zejména na poště - pro složitější případy se mně osobně vyplatilo chodit spíše na městské/krajské úřady."

---------------------------------------------------------------------------------------

Pokud mi napíšete své postřehy a zkušenosti s touto službou, o které se budete chtít podělit, ráda je zde zveřejním pro ostatní. S problémy s konkrétními úřady Vám však pomoct nedokáži :-(.

Lenka Křikavová
Správce SIS
Lékařská fakulta v Plzni UK

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku