29. listopad 2018 1307 dvomi

Výsledky voleb do AS UK v Praze

Navržení kandidáti z řad akademických pracovníků získali (v pořadí dosažených hlasů):

1. doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D. 47 platných hlasů, tj. 72,3 % z počtu voličů, kteří se  dostavili k volbám.
2. MUDr. Karel Ježek. Ph.D. 31 platných hlasů, tj. 47,6 %
-----------------------------------------------------------------------------------------
3. doc. MUDr. Jitka Mlíková – Seidlerová 19 platných hlasů, tj. 29,2 %
4. Ing. et. Ing. Jiří Polívka 14 platných hlasů, tj. 21,5 %

Navržení kandidáti z řad studentů získali (v pořadí dosažených hlasů):

1. Martin Chaloupka; 177 platných hlasů, tj. 66,2 % z počtu voličů, kteří se dostavili  k volbám.
2. MUDr. Anna Malečková, 162 platných hlasů, tj. 60,6 %
-------------------------------------------------------------------------------------------
3. Karel Drgáč, 55 platných hlasů, tj. 20,6 %

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém