19. prosinec 2018 993 dvomi

Večery Spolku lékařů - leden 2019

Spolek lékařů v Plzni 

Vedení SL: Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny FN Plzeň – Bory,
Edvarda Beneše 13, 305 99 Plzeň, tel. 377 402 232 

ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň-město 

srdečně zve na pracovní schůze v měsíci lednu 2019, které se konají (pokud není uvedeno jinak) ve středu v 18.00 hodin, a to v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu, alej Svobody 31, Plzeň-Lochotín

16.1. Večer Neonatologického oddělení
předsedá: prof. MUDr. J. Racek, DrSc.

 1. Mocková A., Čadová M., Kepková M.,Dort J.:  Závažná kongenitální cytomegalovirová infekce /15 min/
 2. Hodačová K., Matas M.,  Dort J.,  Pomahačová R.: Diabetes insipidus u novorozence s alobární holoprosencephalií /15 min/
 3. Trinh N., Kepková M., Dort J., Kouba J.: Vzácný případ prolapsu ureterokely u novorozence /15 min/
 4. Pomahačová T., Dort J., Matas M., Mocková A., Kepková M., Subrt I., Huml M.: Leopardův syndrom a myotonická dystrofie I. typu u novorozence s extrémní hypertrofickou kardiomyopatií /15 min/                     

23.1. Večer Ústavu biologie a Ústavu lékařské chemie a biochemie
předsedá: doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.

 1. Pešta M., Babuška V.: Slovo úvodem /5 min/
 2. Černá V., Kučerová A., Hromádka M., Rokyta R., Pešta M.: MikroRNA u kardiovaskulárních chorob /15 min/
 3. Chocholatá P., Kulda V., Babuška V.: Skafoldy v tkáňovém inženýrství /15 min/
 4. Houdek Z., Dvořák P., Cendelín J., Pešta M.: Efekt LIF a MIF na růst a diferenciaci embryonálních neurálních kmenových buněk in vitro /15 min/
 5. Babuška V., Moztarzadeh O., Kolaja Dobrá J., Kulda V.: Biokompatibilita a oseointegrace dentálních implantátů z nanostrukturního titanu /15 min/

30.1. Večer Ústavu tělovýchovného lékařství
předsedá: doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.

 1. Novák J., Švíglerová J.: 65 let od založení Ústavu tělovýchovného lékařství v Plzni /10 min/
 2. Kroužecký A.: Vliv objemu a intenzity tréninku na adaptaci na vytrvalostní sporty /15 min/
 3. Zárybnická M., Novák J.: Poruchy srdečního rytmu jako důvod k zákazu závodní sportovní činnosti (kazuistika) /10 min/
 4. Novák J.: Jaká pohybová aktivita zaručuje zdravotní prospěch? /10 min/
 5. Švíglerová J.: Vliv pravidelné pohybové aktivity na funkce kardiovaskulárního systému u diabetu 2. typu /15 min/ 

Doc. MUDr. D. Sedláček, CSc.
předseda SL v Plzni

Doc. MUDr. J. Moláček, Ph.D.
vědecký sekretář SL v Plzni

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém