January.8, 2019 663 kot

Czech-English Dictionary of Terms in University Rules and Regulations

The Charles University offers a dictionary to use as a help when translating university rules and regulations – and not just them. The dictionary can be downloaded at https://cuni.cz/UK-8268.html. Apart from general academic terms it includes also a list of Czech grades of assessment and the forms of assessment (course credits, examinations, tests…) The dictionary was compiled at the Faculty of Law, Charles University. You can send questions regarding the dictionary to slovnicek@ruk.cuni.cz.

Quick links

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

July.31, 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

February.23, 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

April.3, 2015

Important links

CHARLES UNIVERSITY

official webpage

BIOMEDICAL CENTER

Faculty of Medicine in Pilsen

SIS

Student Information System