4. březen 2019 1253 dvomi

Cena Wernera von Siemense poprvé v historii putuje na Lékařskou fakultu v Plzni

Cena byla udělena doc. MUDr. Mgr. Zbyňkovi Tonarovi, Ph.D., z Ústavu histologie a embryologie Lékařské fakulty UK v Plzni, v kategorii nejlepších pedagogů. 

Docent Tonar je všestranně zaměřeným akademickým pracovníkem, jenž se věnuje špičkově nejen své výzkumné práci, ale zároveň je i neúnavným hybatelem inovací a rozvoje výuky na LF v Plzni. Jeho pracovitost a zanícení se dá popsat řadou zcela výjimečných úspěchů, nicméně to nejcennější v roli vysokoškolského učitele je jeho schopnost vzbudit ve svých studentech touhu po poznání v oboru a zároveň být také osobností morálních kvalit, o které se mohou studenti opřít. To všechno je charakteristické pro docenta Tonara, který je navíc i výborným muzikantem. V únoru tohoto roku také doc. Tonar obhájil své profesorské řízení před Vědeckou radou Univerzity Karlovy, a tak se všichni se těšíme na jeho jmenování profesorem a k ceně Wernera von Siemense mu velmi gratulujeme.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výsledek VŘ - Asistent - Odborný asistent Ústav patologické fyziologie

OZNÁMENÍ O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 31. 5. 2019 se uskutečnilo výběrové řízení [...]

31. květen 2019 1

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Přednosta - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP/107720/2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Výběrová řízení
Rozhodnutí děkana o výsledku VŘ - Docent - Ústav tělovýchovného lékařství

V Plzni dne 14. 5. 2019 Č. j.: UKLFP//2019-5     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

16. květen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém