14. květen 2019 1115 dvomi

Sportovní dny na UK

Každoročně mají studenti a zaměstnanci UK možnost opustit na jeden den přednáškové sály, laboratoře, kanceláře a studovny a jít si zasportovat. Pražské fakulty se letos ve 34 sportovních a pohybových aktivitách potkávají na Rektorském dni 14. května, přidala se k nim i Lékařská fakulta v Hradci Králové. V nabídce sportů je letos novinkou hokej, studentský survival běh a frisbee. Mnohé určitě zaujme i atraktivní nabídka vyzkoušet si střelbu z laserových pušek nebo možnost zdarma si zapůjčit a vyzkoušet koloběžky. 

Lékařská fakulta v Plzni má již svůj sportovní den za sebou. Jako každoročně nabídl děkan LFP studentům i zaměstnancům možnost zúčastnit se v jednom jarním dnu sportovních aktivit, připravených Ústavem tělesné výchovy a sportu. Ústředním dnem byl 16. duben, ačkoli některé aktivity se konaly již v předstihu. Například golfový turnaj se konal již 10. 4. v Golfparku Plzeň Dýšina. Na turnaj dorazila i návštěva ze spřátelené FTVS. Turnaj začínal v 9.00 hodin a na stupnici teploměru bylo 6 stupňů. Nicméně golfisté něco vydrží a za každé situace se snaží zvítězit nad obtížností hřiště a sami nad sebou, což dokazují zlepšené osobní handicapy některých účastníků. 

tv den 

Děkanský tělovýchovný den zahrnoval dále turnaje ve volejbalu, basketbalu, florbalu, squashi, tenisu a beach volejbalu. Plavci závodili ve štafetách v polohovém závodu, příznivci aerobiku měli k dispozici velkou tělocvičnu a mohli tak rozvinout svou choreografii pěkně do prostoru. Všechny soutěže proběhly v duchu fair play a ke spokojenosti všech zúčastněných. 

Nejpočetněji navštívenou „disciplínou“ byl 37. ročník tradičního turistického pochodu. Za krásného slunečného počasí se pochodu zúčastnilo celkem 230 zaměstnanců a studentů. Pro turisty byly připraveny dvě trasy. První kratší trasa vedla kolem bolevecké rybniční soustavy a druhá delší trasa vedla na Krkavec, na nejvyšší vrh severně od Plzně. Cílem pochodu byl Ranč u Šídlováku, kde byl celý pochod zakončen táborákem a opékáním špekáčků. 

Pro příští rok je v plánu sportovní dny na UK spojit pod jeden Rektorský den, kdy budou všichni studenti mít možnost zúčastnit se aktivit na kterékoli lokalitě. 

Fotogalerie z letošního Děkanského dne na LFP: http://www.lfp.cuni.cz/foto/52-dekansky-den-2019.html

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Kardiologická klinika

V Plzni dne 13. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/240767/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

13. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Neurologická klinika

V Plzni dne 8. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/238212/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Ústav lékařské chemie a biochemie

V Plzni dne 30. 7. 2019 Č. j.: UKLFP/233315/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

1. srpen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém