19. prosinec 2019 807 dvomi

MUDr. Dana Müllerová jmenována profesorkou

Dne 18. prosince 2019 ve Velké aule historického Karolina převzalo 69 nových profesorek a profesorů jmenovací dekrety z rukou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Na nejvyšší akademický titul byli navrženi vědeckými a uměleckými radami vysokých škol, jmenováni byli prezidentem republiky. 

Mezi čerstvými nositeli titulu profesor je MUDr. Dana Müllerová, Ph.D., vedoucí Ústavu hygieny a preventivní medicíny naší fakulty. MUDr. Müllerová byla na návrh Vědecké rady Univerzity Karlovy jmenována profesorkou pro obor Vnitřní nemoci. Kromě vedení ústavu na Lékařské fakultě v Plzni působí též jako proděkanka pro rozvoj a vnější vztahy fakulty. Zároveň se věnuje i svým pacientům v obezitologické ambulanci I. interní kliniky FN Plzeň. Její výzkum je zaměřen na prevenci a léčbu neinfekčních chronických onemocnění souvisejících s obezitou, obezogeny a výživou. Zastupuje ČR na jednáních Evropské Platformy výživy, fyzické aktivity a zdraví. Je garantem Akčního plánu č. 2 Zdraví 2020 pro ČR na léta 2015-2020, zaměřeného na správnou výživu a prevenci obezity. Je autorkou či spoluautorkou několika monografií, řady kapitol v monografiích, SW programů i originálních výzkumných prací na téma výživy, obezity a exogenních endokrinních modulátorů. 

Paní profesorce srdečně blahopřejeme a přejeme mnoho tvůrčích sil do další práce na poli vědy, výuky i rozvoje fakulty.

mullerova 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu jazyků

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

14. únor 2020 1

Výběrová řízení
VŘ Patologická fyziologie - Asistent-Odborný asistent

V Plzni dne/ In Pilsen on:  27.1.2020 Reg. Nr. UKLFP/24187/2020   Dean of the Faculty of Medicine [...]

30. leden 2020 1

Výběrová řízení
POSTDOCTORAL POSITIONS

POSTDOCTORAL POSITIONS IN TRANSLATIONAL CANCER RESEARCH In European Union-funded project on translational [...]

29. leden 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém