23. leden 2020 1548 dvomi

Postgraduální lékařský den 2020

Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně Spolek lékařů v Plzni ve spolupráci s Okresním sdružením České lékařské komory Plzeň – město, Lékařskou fakultou v Plzni Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnicí v Plzni srdečně zve na Postgraduální lékařský den PGLD – 2020.

Tematicky zaměřený na: NOVINKY V NAŠICH OBORECH VARIA

Seminář je akreditován v systému vzdělávání České lékařské komory dle stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocen 6 kredity.

Termín: 11. 2. 2020 od 13.00 hod. Místo konání: Šafránkův pavilon LF UK v Plzni, Alej Svobody 31, Plzeň

PROGRAM: 

Velký sál ŠAF - 13.00 hod Slavnostní zahájení 

1) 13:15 – 14:45 Interní sekce (velký sál) (předsedající: MUDr. Poklopová Z., MUDr. Nussbaumerová B. Ph.D.)

a) Hajšmanová Z. (UKBH FN) a spol. Novinky v léčbě hemofilie.
b) Gelžinský J.a spol. (II. IK FN) Novinky v léčbě dyslipidémie.
c) Nussbaumerová B. a spol. (II. IK FN) Biologická léčba hypercholesterolémie.
d) Hanzlíková J. (UIA FN) Nově zachycené raritní imunodeficity v regionu – 3 kazuistiky.
e) Hrušková R. (Ústav mikrobiologie FN) Pertuse v ČR na vzestupu – diagnostika a prevence.
f) Pazdiora P. (Ústav epidemiologie LF) Invazivní pneumokoková onemocnění v ČR – změny základních charakteristik a proočkovanosti.
g) Kordíková V. a spol. (II. IK FN) Reaktivita krevního tlaku způsobená přítomností lékaře během měření. 

2) 15:00 - 16:45 Chirurgická sekce (velký sál) (předsedající doc. MUDr. Pavelka T., Ph.D., doc. MUDr. Moláček J. Ph.D.) 

a) Dostál J. a spol. (Neurochirurgická klinika FN) Metody zvyšující bezpečnost operace mozkových aneuryzmat.
b) Hauer L. a spol. (Stomatologická klinika FN) Chirurgická léčba orbitálních karcinomů v rámci mezioborového týmu Stomatologické a Oční kliniky FN Plzeň.
c) Hrabačka P. a spol. (ORL klinika) Přístup k adenotomii, minulost a současný pohled na problematiku.
d) Pavelka T. a spol. (KOTPÚ FN) Osteosyntéza zlomenin acetabula Omega dlahou.
e) Skalický A. a spol. (Odd. plastické chirurgie FN) Novinky v léčbě Dupuytrenovy nemoci.
f) Ürge T. a spol. (Urologická klinika FN) Léčba striktury uretry: dorzální lalok z bukální sliznice – video.
g) Lejčko J. a spol. (KARIM FN) Pozice USG navigovaných interfaciálních blokád v léčbě chronické bolesti.
h) Seidl M. a spol. (Neurochirurgická klinika FN) Chirurgické možnosti léčby neuralgie trigeminu. 

3) 17:00 – 18:30 Sekce intenzivní medicíny (velký sál) (předsedající doc. Chytra I., CSc., prim. MUDr. Vidunová J.) 

a) Vidunová J. a spol. (ZZS PK) Přednemocniční neodkladná péče a současnost.
b) Zatloukal J. a spol. (KARIM FN) Využití ultrazvuku na urgentním příjmu a v intenzivní péči v rukou anesteziologa – kazuistiky.
c) Pouska J. a spol. (KARIM FN) Použití parametru HPI (indikátor pravděpodobnosti hypotenze).
d) Kletečka J. a spol. (KARIM FN) Použití laktátu sodného jako osmoterapie v neurointenzivní péči. 
e) Sviták R. (NCH FN, ZZS PK) Monitorace laktátu v přednemocniční neodkladné péči – nutnost, nebo luxus?
f) Sirotek O. a spol. (Kardiologická klinika FN) Refrakterní zástava oběhu u pacienta s těžkou intoxikací tisem červeným řešená pomocí ECMO.


 

Malý sál ŠAF 13.00 hod 

4) 13:15 – 14: 45 Aplikovaný výzkum + varia (malý sál) (předsedající prof. MUDr. Pešek M., CSc., prim. MUDr. Hrušák D., Ph.D.) 

a) Hatina J. a spol. (Ústav biologie LF) Novinky v molekulární biologii a genetice sarkomů a jejich možné klinické aplikace.
b) Hrušák D. a spol. (Stomatologická klinika FN) Forensní identifikace neznámé osoby na základě anamnestických klinických údajů 10 let po osteosyntéze čelisti.
c) Pažinová J. a spol. (Ústav soudního lékařství LF) Poranění hyoideální kostry u oběšených.
d) Korčáková E. a spol. (KZM FN) Ultra nízko-dávková výpočetní tomografie a její využití k diagnostice sakroileitid.
e) Šrámek J. a spol. (HOO FN) Celulární imunoterapie v hematoonkologii.
f) Vokurka S. (ORAK FN) Reálná možnost zřetelně přispět ke zlepšení nepříznivé prognózy pacientek s metastatickým karcinomem prsu - CDK4/6 inhibitory. 

5) 15:00 – 16:30 Kombinovaná sekce + varia (předsedající doc. MUDr. Sedláček D., CSc., prof. MUDr. Cetkovská P., Ph.D.) 

a) Cetkovská P. (Dermatovenerologická klinika FN) Novinky v biologické léčbě psoriázy.
b) Brodská P. (Dermatovenerologická klinika FN) Novinky v léčbě atopického ekzému.
c) Novák M. (Dermatovenerologická klinika FN) Kontaktní alergická dermatitida a její vyšetřování.
d) Daumová M. a spol. (ŠPAU FN) Současná klasifikace a diagnostika zánětlivých lézí v placentě.
e) Kostlivý T. a spol. (ORL FN) Komplikace otitis media.
f) Novák J. a spol. (Ústav sportovní medicíny LF) Nepřímé stanovení minutového objemu srdečního a tepového objemu při spiroergometrickém vyšetření.


 

Sekce posterů – chodba před Velkým sálem ŠAF 

6) 13:00 – 18:30 SEKCE POSTERŮ 

a) Bernášková H. (ÚKBH FN) Statiny – známé i neznámé.
b) Drozenová M. a spol. (Psychiatrická klinika FN) Vliv mikrobiomu na impulzivní chování u jedinců s disociální poruchou osobnosti.
c) Mladá K. a spol. (Národní ústav duševního zdraví, Klecany) Vliv viktimizace (napadení) na psychiatrickou hospitalizovanost lidí s vážným duševním onemocněním – deskriptivní statistiky matched case control studie na registrových datech.
d) Fronková E. a spol. (Transfuzní oddělení FN) Vzácná protilátka na TO FN Plzeň.
e) Zdeněk J. a spol. (Geriatrické odd. FN) Poddiagnostikovaná demence hospitalizovaných pacientů na Geriatrickém oddělení.
f) Emmerová M. a spol. (OKF FN) Hyperbaroxie - nový terapeutický přístup k léčbě IBD.
g) Kubec V. a spol. (ORL FN) Rhabdomyosarkom měkkého patra – kazuistika.
h) Kolář J. a spol. (Urologická klinika FN) Renální biopsie – výsledky jednoho urologického centra.
i) Salášek M. a spol. (KOTPÚ FN) Parciální trombóza brachiální žíly po konzervativně léčené zlomenině klíční kosti: kazuistika.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém