January.28, 2020 413 bra

SUMMER PRACTICE AT THE UNIVERSITY HOSPITAL IN PILSEN

Students of the 2nd and 4th year of General Medicine Course, who can´t do the Summer Practice in their home countries, are to inform the Study Department for Medical Studies in English until the end of April 2020. They have to fulfill the requirement of at least basic knowledge of Czech language to be able to communicate with patients and staff at the hospital. The knowledge of Czech will be tested during an interview at the University Hospital.

Quick links

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

July.31, 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

February.23, 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

April.3, 2015

Important links

CHARLES UNIVERSITY

official webpage

BIOMEDICAL CENTER

Faculty of Medicine in Pilsen

SIS

Student Information System