February.20, 2020 240 kor

New Aspects of Tumor Pathobiology - Core Elective Subject

New Aspects of Tumor Pathobiology - Core Elective Subject

Monday, 23.3.2020, 02.00-06.00 p.m.,

lecture room PAV B (Doc. MUDr. M. Ludvíková, Ph.D.)

Tuesday, 14.4.2020, at 04.05 p.m.

seminar room and lab of Department of Biology (Doc. RNDr. M. Pešta, Ph.D.)

Please, don’t forget to bring 14.4.2020 your index to sign a credit there.

Quick links

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

July.31, 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

February.23, 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

April.3, 2015

Important links

CHARLES UNIVERSITY

official webpage

BIOMEDICAL CENTER

Faculty of Medicine in Pilsen

SIS

Student Information System