27. únor 2020 398 dvomi

Ženy ve vědě

Univerzita Karlova si vás dovoluje srdečně pozvat na seminář Ženy ve vědě, který se koná  11. března od 9:30 do 17:00 ve Vlasteneckém sále Karolina (Ovocný trh 5, Praha 1).

Seminář, který má ambici nastolit témata celospolečenské diskuse k této problematice, se bude snažit najít odpovědi mj. na tyto otázky:

  • Jaké mají ženy na univerzitě podmínky a postavení?
  • Jaké jsou dnes největší překážky pro další zlepšování těchto podmínek?
  • Jaké sociální stereotypy panují v pohledu na ženy ve vědě v porovnání s jejich mužskými protějšky?
  • Kdo jsou inspirativní ženy, které dosáhly významných vědeckých úspěchů, a přitom žijí plnohodnotný osobní a rodinný život? 

Odpolední diskusi na téma společenských stereotypů a klišé ve vnímání žen ve vědě moderuje prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., prorektorka UK, vedoucí Ústavu histologie a embryologie naší fakulty a také vedoucí jednoho z výzkumných programů v Biomedicínském centru LFP, v diskusi vystoupí Mgr. Monika Holubová, Ph.D., taktéž z Biomedicínského centra LFP. Semináře se zúčastní řada dalších zajímavých a inspirativních osobností vědecké a akademické sféry. 

Bližší informace a program na: www.zeny2020.cuni.cz

Soubory ke stažení

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Asistent/Asistentka Stomatologické kliniky

V Plzni dne 25.07.2020 UKLFP/ 32422/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

31. červenec 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Akademický senát
Informace akademického senátu

// Informace naleznete zde

3. duben 2015

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém