March.25, 2020 644 bra

Decision of the Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen

Dear students, 

Faculty of Medicine in Pilsen will allow students of all years to a distance form of examination.

In case of State Examinations a change of legislation is needed. It is expected to happen by the date 15.4.2020. 

We are ready to conclude the summer semester successfully. 

Take care. 

Prof. MUDr.  Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen

Quick links

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

October.11, 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

October.8, 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

February.23, 2017

Important links

CHARLES UNIVERSITY

official webpage

BIOMEDICAL CENTER

Faculty of Medicine in Pilsen

SIS

Student Information System