30. duben 2020 360 hor

TA ČR - 4.veřejná soutěž Programu ÉTA

Technologická agentura České republiky vyhlásila čtvrtou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Veřejná soutěž je zaměřena na zvýšení odolnosti společnosti vůči negativním dopadům současné (popř. jiné obdobné) krize a na nové využití příležitostí pro inovace, na něž poukázaly důsledky pandemie COVID-19.

může jednat zejména o výzkumná a inovativní řešení v oblastech následujících výzev jako jsou:

• etika a rozhodování o léčbě, sociální a zdravotní péče;

• inovace (zejm. s využitím moderních technologií) ve vzdělávání;

• nové způsoby práce, rovnováha mezi pracovním a soukromým životem, způsoby řízení s využitím nových technologií;

• nové možnosti mezilidské komunikace a společenské interakce;

• nové obchodní modely a digitální distribuční kanály pro zboží, služby a kulturní, umělecké a mediální obsahy, role médií a informačních technologií v krizové situaci;

• psychologické, sociální, kulturní dopady pandemie a inovativní řešení, jak se k podobným pandemiím v budoucnu postavit tak, aby tyto dopady byly minimální;

• domácí násilí, nerovnosti, chudoba aj.

Soutěžní lhůta končí dnem 15. 6. 2020 v níže uvedené hodiny:

1. Návrh projektu bude možné odeslat prostřednictvím ISTA do 16:30:00 hod.

2. Potvrzení podání návrhu projektu do ISTA bude přijímáno do 23:59:59 hod. prostřednictvím datové schránky TA ČR.

Uchazeč musí odeslat návrh projektu prostřednictvím elektronického systému ISTA dostupného na tomto odkazu.

Termín zahájení řešení projektu je nejdříve 1. 7. 2020 a nejpozději od 1. 12. 2020.

Délka řešení projektu v této veřejné soutěži je až 24 měsíců.

Maximální míra podpory na jeden projekt v této veřejné soutěži je 80 % celkových uznaných nákladů, a to i v případě, že je projekt realizovaný pouze výzkumnou organizací.

Více informací včetně zadávací dokumentace naleznete na stránkách TA ČR.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 15. 5. 2020.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém