11. květen 2020 291 hor

Vyhlášení výzvy NRP 78 „COVID-19“

Grantová agentura České republiky vyhlašuje v rámci mezinárodní spolupráce v základním výzkumu výzvu k podávání společných návrhů projektů hodnocených na principu Lead Agency (LA granty) tematicky zaměřených na současnou pandemii COVID-19. Návrhy dvouletých projektů mohou být podány do všech oborů základního výzkumu.

Jedná se o mezinárodní spolupráci v rámci časově omezené výzvy NRP 78 „Covid-19“ švýcarské agentury SNSF – (Swiss National Science Foundation). Text výzvy je dostupný zde.

Výzva je švýcarskou agenturou SNSF rozdělena do čtyř tematických celků:

  • Basic aspects of SARS-CoV-2 biology, pathogenicity and immunogenicity
  • New approaches in COVID-19 epidemiology and disease prevention
  • COVID-19 vaccine, drug development and diagnostics
  • Clinical COVID-19 research and therapeutic interventions

Návrhy projektu lze podávat kdykoliv až do 25. května 2020 dle pravidel švýcarské agentury SNSF, která jsou k dispozici zde.

Případní zájemci z české strany se budou při realizaci projektu řídit Pravidly pro Mezinárodní grantové projekty hodnocené na principu Lead Agency pro případy, kdy GA ČR vystupuje v roli partnerské agentury.

Přílohou k české části návrhu projektu musí být kopie návrhu projektu podaného k SNSF. Přílohy musí být vkládány do aplikace ve formátu PDF a doručeny nejpozději do 25. května 2020.

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém