1. červen 2020 257 hor

Projekty fondů EHP 2014-2021

Ministerstvo financí jako Zprostředkovatel programu ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví - Partnerem programu vyhlašuje dne 15. května 2020 otevřenou výzvu k předkládání žádostí o grant na projekty z Fondů EHP 2014-2021 v rámci programu Zdraví.

Cílem výzvy je podpořit snížení rizika výskytu, eskalace a chronifikace duševních problémů u dětí a dospívajících, a to pomocí realizace aktivit zaměřených na prevenci, včasný záchyt a diagnostiku, efektivní intervenci u subklinických a klinických forem duševních obtíží u dětí a dospívajících, dále opatření na posilování a systemizaci spolupráce mezi odbornostmi, jež se angažují v péči o duševní zdraví, a aktivit na zvyšování povědomí o problematice duševního zdraví u nezletilých.

Minimální výše grantu je 5 140 000 Kč (200 000 EUR), maximální výše grantu je 14 906 000 Kč (580 000 EUR)

Žádosti o grant bude možné vyplnit a předložit pouze elektronicky prostřednictvím informačního systému IS CEDR do 31. 7. 2020 do 12:00.

POZOR! Každý žadatel (tedy UK) může podat maximálně 2 žádosti o grant. Dle informace RUK již 1.LFUK dva projekty připravuje. 

Pokud žadatel podá více než 2 žádosti o grant, Zprostředkovatel bude brát v potaz první dvě žádosti o grant podle data jejich doručení v IS CEDR.

V případě zájmu opodání projektu je třeba zaslat Žádost o podání projektu na Projektové oddělení obratem, nejdéle do úterý 16. 6. 2020.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém