8. červen 2020 191 hor

Vyhlášení výzvy JU ECSEL a JU IMI

ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) je finanční mechanismus EU založený za účelem budování dlouhodobých strategických partnerství veřejného výzkumného a podnikového sektoru v oblastech vestavěných počítačových systémů, mikro-elektroniky, nano-elektroniky a „smart“ systémů. Finanční mechanismus ECSEL se řadí mezi tzv. společné technologické iniciativy, jejichž charakteristickým rysem je jejich implementace prostřednictvím společných podniků sdružujících 3 aktéry zájmového trojúhelníku – Evropskou komisi, členské státy EU a věcně příslušné průmyslové asociace.

IMI (Innovative Medicine Initiative) je finanční mechanismus EU založený na partnerství veřejného a soukromého sektoru s cílem podpořit výzkum, vývoj a inovace v oblasti zdravotní péče. Jeho implementace je zajištěna prostřednictvím společného podniku sdružujícího Evropskou komisi a evropský farmaceutický průmysl reprezentovaný asociací EFPIA. Tematicky se IMI soustředí na vývoj vakcín, léků a inovativních způsobů léčby, které by měly být efektivnější a spolehlivější.

Aby byl český účastník způsobilý pro poskytnutí národní finanční podpory, musí být v daném projektovém konsorciu současně alespoň 1 podnik a alespoň 1 výzkumná organizace, zároveň musí být konsorcium sestaveno z minimálně 3 partnerů z různých členských zemí EU.

Termín pro předkládání návrhů prostřednictvím Funding and tenders portalu: 30. září 2020 do 17:00 hodin středoevropského času.

Každý český účastník předkládaného návrhu projektu ECSEL je povinen Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy doložit svou způsobilost k řešení projektu formou předložení: a) čestného prohlášení; b) specifikace nákladů projektu, a to ve lhůtě do 2. října 2020.

Maximální délka projektů - 3 roky

Míra spoluúčasti - výzkumné organizace 0%, podniky až 60%

Pro zájemce o podání projektu ECSEL JU organizuje webinář dne 18. 6. 2020 od 10:00hod. Účast je zdarma, je třeba se registrovat na tomto odkazu. Na webináři bude i sekce "Prezentace zájemců o podání návhů projektů".

Podrobnosti k této společné výzvě najdete na tomto odkazu.

Zájemce o podání projektu prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu na adresu Projektového oddělení nejpozději do 30. 6. 2020.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Školský zástupce - II. interní klinika

V Plzni dne 25.08.2020 UKLFP/343109/2020-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

25. srpen 2020 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém