9. červen 2020 399 hor

Plzeňské podnikatelské vouchery

Dne 1. června 2020 byl vyhlášen program „Plzeňské podnikatelské vouchery“ - výzva č. 2020, který podporuje spolupráci podniků a výzkumných organizací v Plzeňské metropolitní oblasti. Žadatelé mohou získat dotaci na nákup služeb, jejichž výsledky potřebují na plánované inovační aktivity, ve výši až 75 % ceny, nejvýše však 120 000 Kč (malé a střední podniky - dotace 75 %, velké podniky - dotace 40 %). Podniky, které plánují využít multioborových služeb, mají možnost požádat o dotaci až do výše 180 000 Kč.

Podniky mají mít možnost získat dotaci na služby od výzkumných organizací, které mohou zahrnovat tyto činnosti:

  • měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování nebo výpočty,
  • návrhy systémů či jejich prvků, konstrukčních řešení, zařízení, materiálů, metod nebo hardwaru,
  • vývoj softwaru,
  • návrhy optimalizace procesů, metod, parametrů nebo použití materiálů,
  • modelování/simulace procesů, dějů, systémů nebo provozů,
  • návrhy aplikace nových materiálů, metod, technologických postupů, softwaru,
  • návrh designu výrobků.

 

Příjem žádostí: 1. 9. 2020 – 1. 10. 2020 (do 12:00 hod)

Předpokládaný termín projednání žádosti o dotaci v Radě města Plzně: 23. 11. 2020

Předpokládaný termín projednání žádosti o dotaci v Zastupitelstvu města Plzně: 7. 12. 2020

Ukončení služeb poskytnutých VO: nejpozději 30. 9. 2021

 Více informací naleznete na https://www.bic.cz/vouchery2020

V návaznosti na Opatření děkana č. 8 /2014 prosíme zájemce o zaslání vyplněné Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení do 17. 8. 2020.

V případě jakýchkoli dotazů prosím kontaktujte Projektové a investiční oddělení

pgc@lfp.cuni.cz / jitka.krouparova@lfp.cuni.cz (tel. 377 593 482)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém