12. červen 2020 370 hor

Stipendium vědkyně-matky 2020

Cílem projektu je umožnit ženám – matkám skloubit vědeckou kariéru s péčí o malé děti, která je v českém prostředí stále především záležitostí žen. Vědkyně – matky jsou oproti bezdětným či vědcům, kteří mají péči o děti zajištěnou (obvykle matkou), v nevýhodě. Vědkyně – matky mívají nižší příjmy kvůli potřebě dělit čas mezi péči o dítě a vysoce konkurenční a duševně náročnou vědeckou práci. Nemohou si proto dovolit hradit pobyt dítěte v předškolních zařízeních, což by jim uvolnilo čas a mentální prostor, který by mohly plně věnovat vědecké práci. V některých případech může celá tato situace vést i k rozhodnutí vědecké prostředí opustit. Společnost tak přichází o velmi nadějné vědkyně, které se rozhodly být matkami, ale nedostalo se jim potřebného zázemí a podpory pro jejich profesní růst.

Společnost MIBCON se ve spolupráci s Alzheimer nadačním fondem (ANF) rozhodla finančně podpořit tento projekt, který by měl vědkyním – matkám alespoň částečně pomoci překlenout náročné období na počátku jejich profesní kariery. Čtyři vybrané žadatelky získají stipendium ve výši 80 tis. Kč pro každou z nich.

UCHAZEČKA MUSÍ SPLNIT NÁSLEDUJÍCÍ PODMÍNKY

  • pečovat o jedno či více dětí do 4 let;
  • působit ve výzkumné instituci v ČR nebo být studentkou doktorského studia;
  • zabývat se výzkumem souvisejícím s Alzheimerovou chorobou či dalších neurodegenerativních onemocnění, a to ve kterémkoliv oboru vědy – od biomedicíny, přes humanitní a sociální obory, techniku až k umění.

Žádost se podává v elektronické podobě do 31. 7. 2020 na e-mailovou adresu sekretariat@alzheimernf.cz.

Žádost musí obsahovat (vše v češtině):
• profesní životopis s přehledem o zapojení do grantové činnosti v rámci tuzemských i zahraničních grantů
a uvedením vybrané publikační činnosti (v maximálním rozsahu 1–1,5 strany A4, font 12, řádkování 1,5);
• vlastní popis výzkumného projektu, na kterém uchazečka pracuje, včetně zdůvodnění jeho přínosu a krátký
popis budoucích profesních vědeckých cílů žadatelky (max. 2 strany A4 ve standardním formátování);
• čestné prohlášení o počtu dětí, s datem jejich narození;
• popis rodinné situace – např. matka samoživitelka;
• stručný popis využití případné přidělené finanční podpory – např. úhrada za jesle apod.;
• v případě pregraduálních a postgraduálních studentek doporučení školitele a jedné nezávislé osoby – vědce
v ČR nebo zahraničí, která pracuje v oboru nebo v oboru příbuzném;
• v případě vědeckých pracovnic minimálně dvě reference – od vedoucího pracovníka a některého
ze spolupracovníků nebo odborných zahraničních partnerů.

Více informací naleznete na www.alzheimernf.cz a FB.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém