9. červenec 2020 324 hor

AKTION Česká republika - Rakouská republika

Těžištěm podpory jsou aktivity, jejichž témata se týkají bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj a/nebo pro budoucí rozvoj obou států a/nebo jejich historických kořenů.

  • projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci;
  • společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze;
  • společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy;
  • přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů;
  • výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů;
  • finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce programu AKTION Česká republika - Rakousko;
  • letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka;
  • letní odborné školy z různých vědeckých disciplín;
  • akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce;

U všech podporovaných aktivit je přednostně podporován vědecký dorost (účast mladých výzkumných pracovníků do 10 let po ukončení disertace na realizaci projektu – výchova budoucí vědecké generace).

 

Lhůty pro předkládání žádostí o poskytnutí dotace na

Pro rok 2020:

31. 10. 2020 na období realizace projektů od 1. 1. - 31. 12. 2021

Interní termín pro podání kompletních podkladů na rektorát je stanoven na 8. 9. 2020.

Pro rok 2021: 

31. 10. 2020 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2021;

Pro rok 2022:

31. 10. 2021 na období realizace projektů od 1. 1. do 31. 12. 2022;

 

Pozor, projekty do této výzvy se podávají prostřednictvím rektorátu a je tedy zohlednit interní termíny pro zaslání podkladů.

 

Kompetní informace k tomuto dotačnímu titulu najdete na tomto odkazu.

V případě zájmu o podání projektu prosíme o zaslání Žádosti o podání projektu na adresu Projektového a investičního oddělení s co největším předstihem před jednotlivými termíny.

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství

V Plzni dne 22. 1. 2021 Č. j.: UKLFP/18407/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

22. leden 2021 2

Výběrová řízení
Ukončení VŘ - Vedoucí Ústavu lékařské chemie a biochemie

Č.j.: UKLFP/426743/2020-5     INFORMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ   Dne 17. prosince [...]

21. leden 2021

Výběrová řízení
VŘ- Zástupce přednosty pro výchovu a věd.činnost

V Plzni dne 19.01.2021 UKLFP/13927/2021   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

18. leden 2021 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém