27. červenec 2020 551 dvomi

Výroční zpráva o činnosti LFP za rok 2019

Rok 2019 byl pro naši fakultu zejména rokem zahájení druhé etapy výstavby našeho nového kampusu v Plzni na Lochotíně. Byl také prvním rokem, kdy fakult díky pobídce vlády ČR přijala do prvního ročníku o 50 studentů více. Nejen díky tomu byl i rokem inovací ve výuce, zejména v organizaci výuky v prvním ročníku, praxí v 6. ročníku a v rozvoji e-learningu. To se pak fakultě velmi hodilo na počátku roku 2020, při zavedení opatření spojených s epidemií COVID-19. Fakulta v roce 2019 vykazovala významné výsledky i na vědeckém poli – zahájili jsme projekt ERA Chair, získali CT pro experimentální zvířata. O dalších úspěších si můžete přečíst v nedávno zveřejněné výroční zprávě.

URL: http://www.lfp.cuni.cz/clanek/5147-vyrocni-zprava-o-cinnosti-a-hospodareni-2019.html

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém