30. červenec 2020 322 vyz

Stipendia doktorandů

Doktoranské stipendium je vypláceno studujícím v prezenční formě studia po přiznání nároků z MŠMT po  standardní dobu studia (4 roky - sčítá se nárok ze všech Vysokých škol v ČR).

Termín výplaty je 15. den v měsíci.

Nárok na ostatní typy stipendií mají všichni studenti. Např.:

a) stipendia podle čl. 5 za vynikající výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí, jehož výši určí vnitřní předpis fakulty nejvýše však v hodnotě 100000 kč za akademický rok.

b) stipendia podle čl. 6 na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost podle zvláštního právního předpisu, jehož výši určí vnitřní předpis fakulty nejvýše však v hodnotě 360000 kč za akademický rok.

Pro potřeby výplaty stipendia je nutné, aby měli studenti v SIS založené číslo účtu.

 

Přiznávání stipendií, jejich vyplácení a další náležitosti upravuje na Univerzitě Karlově Stipendijní řád Univerzity Karlovy.

Další podrobnosti včetně konkrétních částek  jsou v Pravidlech pro přiznávání stipendií na LF UK v Plzni a v Opatření děkana č. 6/2018.

Další možnosti stipendií naleznete na webu Rektorátu Univerzity Karlovy.

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 11.09.2020 Č. j.: UKLFP/ 324227/2020   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

11. září 2020

Výběrová řízení
VŘ - Vedoucí Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni 08. 09. 2020 Reg. Nr. UKLFP/357512/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

8. září 2020 2

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém