August 18, 2020 742 sta

Scholarships and bursaries of PhD students

The Doctoral bursary is paid to the students in the full-time form of study after the allocation of the Ministry of Education for a standard period of study (4 years – the entitlements from all universities in the Czech Republic are taken into account).

The payment date is the 15th of each month.

 

All students are entitled to other types of scholarships, e.g.:

a)       Scholarship under article 5 for outstanding RDI (Research, Development, and Innovation), artistic or other creative achievement contributing to greater knowledge; the amount of the scholarship is determined by the internal regulation of the Faculty, maximum 100 000 CZK per academic year.

b)      Scholarship under article 6 for RDI (Research, Development, and Innovation) activities in accordance with special legislation; the amount of the scholarship is determined by the internal regulation of the Faculty, maximum 360 000 CZK per academic year.

 

In order to receive the scholarship and bursary students should record their account numbers in the Student Information System.

The granting of scholarships and bursaries to students of Charles University, as well as the payments and other requisites are governed by the Scholarship and Bursary Rules of Charles University.

Other details including the respective amounts can be found in the following internal regulations of the Faculty (Czech version).

Pravidla pro přiznávání stipendií na LF UK v Plzni

Opatření děkana č. 6/2018

 

Detailed information on the financial remuneration for publications can be found here.

 

Quick links

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

July 20, 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

July 20, 2022 2

Important links

CHARLES UNIVERSITY

official webpage

BIOMEDICAL CENTER

Faculty of Medicine in Pilsen

SIS

Student Information System