13. říjen 2020 1800 dvomi

Výzva děkana fakulty akademikům – distanční výuka

Vážení kolegové,

letošní zimní semestr se rozběhl s protiepidemickými opatřeními, distanční výuka nabírá na obrátkách a já děkuji všem, kteří se během jara a léta zaškolili a připravili.

Spolupráce e-learningového týmu se studenty a pedagogy vedla k enormnímu zvýšení výkonu – máme natočeno a zveřejněno více než 90 videí, tisíce shlédnutí za první týden výuky a většina přednášek probíhá on-line v reálném čase.

Čeká nás však další výzva – přenos některých praktik online, a tam se již bez aktivního zapojení každého pedagoga neobejdeme. Podpora celého e-týmu (včetně studentů) v této fázi bude spočívat hlavně v pravidelném školení cíleném dle vašich potřeb. Začneme v pondělí, 19. 10. od 14:30 do 15:30 přes MS Teams. Připojit se můžete prostřednictvím tohoto odkazu. E-learningový tým Vás provede základy práce s LMS Moodle, stručně shrne aktuální systém realizace distanční výuky a zodpoví Vaše dotazy. Tým Vám touto formou bude k dispozici pravidelně každý týden. Obsah školení bude vždy přizpůsoben aktuálním potřebám.

I přes Vaše velké vytížení si, prosím, na tato pravidelná setkání vyčleňte čas. Jakmile získáte samostatnost a jistotu v používání e-learningových nástrojů, ušetří Vám to mnoho starostí a času v budoucnu. Základem pro úspěšnou distanční výuku jsou následující tři nástroje, kterým se v našich školeních budeme věnovat:

  • Studijní informační systém (SIS),
  • Moodle,
  • MS Teams nebo ZOOM.

Další informace najdete v příloze nebo na webových stránkách podpory e-learningu – http://elearning.lfp.cuni.cz/ (přístup k nim je jediným kliknutím z úvodní strany webu LFP). Je zde umístěn přehledný rozcestník k řešení jednotlivých potřeb, včetně informací o dalších plánovaných školeních. Očekávání je takové, že v aplikaci na online výuku bude každý akademik umět minimálně její ovládání, vytvoření „místnosti“ a další základní kroky.

Apeluji také na efektivní komunikaci s e-learningovým týmem, a to přednostně pomocí helpdesku v MS Teams, nikoli přes společný e-mail celého týmu. Své potřeby primárně s týmem komunikujte prostřednictvím koordinátorů distanční výuky, kteří byli určeni na každém pracovišti fakulty. Tímto postupem se vyhneme znásobování a zpožďování zpráv.

Vážení kolegové, děkuji ještě jednou za Vaše nasazení v této exponované době.

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA
děkan fakulty 

Krátké shrnutí aktuálního stavu:

  • Běží online všechny přednášky, pro jejich podporu (využívá cca polovina akademiků) jsou k dispozici vyškolení studenti – dobrovolníci (cca 30, jde o 2-3 studenty na ročník) a dále i brigádníci. Studenti téměř všem pomáhají se zpracováním videa z přednášky a s jeho zveřejněním. Pak dávají odkaz do Moodle.
  • Část vyučujících přednášky předtočí a pak zveřejní. Zde vzniká komplikace s podporou – studenti nemůžou jít pomáhat mimo rozvrh, pokud mají sami zrovna jinou výuku, nemusí tedy být v tomto případě podpora k dispozici. Jde o časově i využitím prostředků náročnější řešení a obecně ho nedoporučujeme.
  • podpora je poskytována i pro ZOOM, pokud na něj už je vyučující zvyklý. Nejde však použít ve FN. (Tam lze použít MS Teams.)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ Lektor (akademický pracovník) ústav BIOLOGIE

  Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - ústav BIOLOGIE

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

17. únor 2021 1

Výběrová řízení
VŘ - Asistent/Asistentka Psychiatrické kliniky

V Plzni dne/ In Pilsen on:  16. 02. 2021 Reg. Nr.: UKLFP/50288/2021     Děkan Lékařské fakulty [...]

16. únor 2021

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém