January 13, 2021 692 sta

Compulsory courses

 

Computer Technology

initial lesson: 7 April 2022, 9 a.m. - 14 p.m.

place: UniMec, study room of the Institute of Biophysics, 4th floor

guarantor: Mrg. Martin Navrátil

online course in Moodle

 

Medical Statistics

date: 25 - 26 May 2022, both days 9:00 - 12:30

guarantor: doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.

online in MS Teams

 

ABC of Scientific Work and Publications

date: 1 November 2021 at 9AM

guarantor: prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

place: Biomedical Center, seminar room

 

Technology Transfer Manager - Junior

deadline: January - March 2022

guarantor: prof. MUDr. Milan Štengl, Ph.D.

technical support: Ing. Milan Dvořák (milan.dvorak@lfp.cuni.cz)

online in Moodle - https://lms.lfp.cuni.cz/course/view.php?id=169 (EN)

 

Health Informatics

Individual meeting with the guarantor, please contact PhDr. Zdeňková for an appointment (dana.zdenkova@lfp.cuni.cz, 377 593 141).

guarantor: PhDr. Dana Zdeňková, Center of Scientific Information

Quick links

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

July 20, 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

July 20, 2022 2

Important links

CHARLES UNIVERSITY

official webpage

BIOMEDICAL CENTER

Faculty of Medicine in Pilsen

SIS

Student Information System