6. leden 2022 688 nov

Platba pojištění, úřad práce

Stát platí zdravotní pojištění za studenty pouze do 26 let.  Po dosažení tohoto věku vám vzniká povinnosti platby ZP (bez ohledu na to, zda jste či nejste studenty). Povinnost platby ZP vám tedy může vzniknout již během studia a musíte si ji ohlídat. Pro rok 2022 je měsíční pojistné OBZP (osob bez zdanitelných příjmů) 2 187 Kč. Platbu musíte uhradit do 8. dne následujícího měsíce.

Za absolventa mladšího 26 let platí stát ZP ještě následující měsíc po absolvování studia = máte stále status studenta (např. pokud složíte poslední státnici 27. května., platí vám stát ZP ještě za červen). Pokud po této době stále nenastoupíte do zaměstnání, musíte si ZP platit sami. Také se můžete přihlásit na úřad práce a ZP pak za vás bude platit stát. Na úřadě práce se v tomto případě zaregistrujte do 3 dnů od ukončení statutu studenta.

Sociální pojištění nemají studenti povinnost platit. Po nástupu do zaměstnání pak za vás odvádí pojistné (ZP i SP) zaměstnavatel.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém