13. červen 2022 583 dvomi

Javornou ovládl již po jedenácté výzkum nádorových onemocnění

Ve dnech 20. až 22. května se uskutečnilo pravidelné setkání spolupracujících výzkumných týmů nejen naší lékařské fakulty ale i odborníků z Ústavu experimentální medicíny AV ČR a Státního zdravotního ústavu, nesoucí název Přínos farmakogenomiky v diagnostice a léčbě generalizovaného kolorektálního karcinomu. V prostředí krásné přírody v blízkosti Národního parku Šumava při vsi Čachrov byla tato akce pořádána v letošním roce již po jedenácté. Zúčastnilo se jí celkem 43 vědeckých pracovníků, letos se připojili i naši zahraniční vědci a studenti.

Byly prezentovány zejména dosavadní výsledky vědecké činnosti jednotlivých účastníků. Schůzka byla současně pracovním setkáním řešitelů projektu UNCE/MED/006: Centrum klinické a experimentální jaterní chirurgie, a také setkáním laboratoře k projektu Chaperon Horizon 2020. Program byl rozdělen do dvou večerů nabitých odbornými přednáškami, následovanými diskuzí k dané problematice. Byl zde také prostor pro nové náměty k další spolupráci a diskuze na téma technických a odborných otázek současných projektů. Sobotní dopoledne bylo navíc zpestřeno výstupem na Pancíř při krásném slunečném počasí. Setkání tak bylo jistě výjimečnou inspirací a motivací k další vědecké činnosti a v neposlední řadě napomohlo po době covidové izolace opět sblížit všechny spolupracující týmy.

MUDr. Jáchym Rosendorf, Ph.D.

prof. MUDr. Václav Liška, Ph.D.

Rychlé odkazy

Konání státních zkoušek
2022/23 Konání státních zkoušek – magisterský program / State Examination - Master´s Study Programm

Termíny řádných termínů jsou zveřejňovány v SISu dle rozvrhu příslušné studijní skupiny. [...]

20. červenec 2022

Výběrová řízení
VŘ Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Urologické kliniky LFP UK

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. červenec 2022 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém