13. listopad 2018 kri

Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje
výběrové řízení na obsazení pracovního místa


Asistent/Odborný asistent Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

nástup leden/únor 2019

Požadavky:
- vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecné lékařství,
- specializace v oboru psychiatrie
- nebo vysokoškolské magisterské vzdělání v oboru psychologie a příbuzných oborů
- předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci,
- znalost anglického jazyka.


K přihlášce je nutné přiložit:
- doklady o vzdělání,
- doklady o délce požadované praxe, pokud je požadována
- profesní životopis,
- přehled publikační a přednáškové činnosti.


Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň.


Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.
Všechny dodané materiály musí být v českém jazyce.

 


                                      prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
                                               děkan fakulty

 

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - (odborný) asistent Chirurgické kliniky LFP UK a FN v Plzni

 Plzni dne 29.11.2018   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

30. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Docent - CRLA

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

20. listopad 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent (asistent) Psychiatrické kliniky LFP UK a FN v Plzni

V Plzni dne 13.11.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení [...]

13. listopad 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém