19. červenec 2019 gab

Výběrové řízení Asistent Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

V Plzni dne 18. 7. 2019

Č. j.: UKLFP/224257/2019-1

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy

vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Asistent/Asistentka

Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny LFP UK nástup říjen 2019

pracovní místo se zkráceným rozsahem pracovní doby

Požadavky:

  • vysokoškolské      vzdělání v oboru všeobecné lékařství
  • 5      let praxe
  • znalost      anglického jazyka
  • předpoklady      pro vědeckou a pedagogickou činnost

K přihlášce je nutné přiložit:

  • doklady      o vzdělání
  • profesní      životopis
  • přehled      publikační a přednáškové činnosti

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty na Osobním a mzdovém oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň. Zároveň s podáním přihlášky v tištěné podobě zašlete naskenované podklady v elektronické podobě na adresu: personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VŘ A Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny.

Zasláním svého životopisu nám udělujete souhlas ke zpracování a uchování Vašich osobních údajů podle ustanovení § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Vaše osobní materiály považujeme za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se zmiňovaným zákonem.

 

 

___________________________

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.

děkan fakulty 

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Urologická klinika

V Plzni dne 26. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/272548/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

26. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém