1. březen 2022 sed

VŘ A/OA Ústavu histologie a embryologie LFP UK

V Plzni dne/ In Pilsen on:  1.3.2022

Reg. Nr. UKLFP/113603/2022-1

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa

Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University announces the selection procedure for position:

 

Asistent/Asistentka - Odborný asistent/Odborná asistentka Ústavu histologie a embryologie LFP UK

nástup v květnu 2022 na úvazek max. 0,5

Assistant/Assistant Professor of the Department of Histology and Embryology of FMP

start of employment in May 2022  part time job with max. capacity 50% of total working time

Požadavky:

 • vysokoškolské nebo doktorské vzdělání v oboru všeobecné lékařství nebo přírodních věd,
 • minimálně započaté doktorské studium v oblasti lékařských nebo přírodních věd,
 • předpoklady pro vědeckou a pedagogickou práci,
 • zkušenosti s výukou oboru  výhodou
 • výborná znalost českého jazyka (výuka v češtině), aktivní znalost anglického jazyka

Requirements:

 • a university or doctoral degree in general medicine or in  natural sciences,
 • minimally started doctoral studies in the field of medical or natural sciences,
 • prerequisites for scientific and pedagogical work,
 • experience in teaching the field an advantage
 • excellent knowledge of the Czech language ( daily teaching in Czech)/ active knowledge of English, 

 

K přihlášce je nutné přiložit /The application must be enclosed with:

 • doklady o vzdělání/ Diplomas (or its authorization),
 • profesní životopis/ Professional CV,
 • přehled publikační a přednáškové činnosti/ Overview of publishing and lecturing activities.

 

Písemné přihlášky doložené výše uvedenými doklady se podávají do 30 dnů včetně od zveřejnění výběrového řízení na úřední desce fakulty. Přihlášku zašlete elektronicky na adresu:  personalista@lfp.cuni.cz , do předmětu uveďte: VR OA HIST . Nebo doručte fyzicky nebo poštou na Osobní a mzdové oddělení děkanátu Lékařské fakulty v Plzni, Husova 654/3, 301 00 Plzeň.

Written applications supported by the above documents are submitted within 30 days, including the publication of the selection procedure on the official notice board of the faculty. Send the application electronically to the address: personalista@lfp.cuni.cz, state in the subject: VR OA HIST. Or deliver physically or by post to the Personal and Payroll Department of the Dean's Office of the Faculty of Medicine in Pilsen, Husova 654/3, 301 00 Plzeň.

Vaše údaje budou zpracovány pouze za účelem výběrového řízení a bude s nimi nakládáno v souladu s platnou legislativou.

Your data will be processed only for the purpose of the tender and will be handled in accordance with the applicable legislation.

Připojené soubory:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Informace o výsledku VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 27. 5. 2022 Č.j.: UKLFP/137504/2022-5     INFROMACE O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ [...]

23. červen 2022

Výběrová řízení
VŘ Stomatologie- asistent

V Plzni dne 13.05.2022 UKLFP/277152/2022-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

13. květen 2022 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém