Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny

Fakultní nemocnice Bory - ul. dr. E. Beneše 13

377 402 263
domovská stránka

Poštovní adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň
Klinika infekčních nemocí a cestovní medicíny
ul. dr. E. Beneše 13
305 99 Plzeň

Přednosta(tka)
Sekretář(ka) oddělení
Odborný(á) asistent(ka)

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém