Pracovní příležitosti

Sekretářka 2. interní klinika - úvazek 0,7

budete součástí Univerzity Karlovy, jejíž Lékařská fakulta v Plzni již přes sedmdesát let vychovává budoucí lékaře v práci se budete se setkávat se studenty a zaměstnanci lékařské fakulty a pomáhat jim Vaše práce bude zajímavá a různorodá, při zajišťování svěřené agendy se setkáte s mnoha inspirativními lidmi, lékaři, studenty … budete administrativní podporou přednosty kliniky zejména při zajištění pracovně právní agendy a dále při zajištění běžného chodu sekretariátu budete komunikovat se studenty (a to i zahraničními), zapisovat jejich zkoušky, zápočty apod. do webových aplikací LF, budete mít na starosti administraci učebních rozvrhů a další agendu spojenou se studiem při výkonu své agendy budete pracovat s několika databázovými systémy

12. prosinec 2018

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent/Asistenka - Odborný asistent/asistentka Šiklův ústav patologie

UKLFP/…………………………………………. Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

16. leden 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent Ústavu tělovýchovného lékařství LFP UK

 Plzni dne 15. 1. 2019   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

16. leden 2019 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

zobrazit akce akademického roku