I. Interní klinika

Fakultní nemocnice Lochotín - alej Svobody 80

Prof. MUDr. Opatrná Sylvie Ph.D.

Profesor(ka)
377 103 927


Poštovní adresa:
Fakultní nemocnice Plzeň
I. Interní klinika
alej Svobody 80
301 00 Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Zástupce přednosty pro vých. a věd.u činnost Klinika pneumologie a ftizeologie

V Plzni dne 18.12.2018 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

19. prosinec 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

JUNIORSKÁ UNIVERZITA

LF UK v Plzni

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém