Projektové a investiční oddělení

Děkanát

Horáková Jitka

Referent(ka)
377 593 478
Jitka.Horakova@lfp.cuni.cz

Poštovní adresa:
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni

Projektové a investiční oddělení
Husova 3
301 00 Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém