Medicus Pilsensis - spolek plzeňských mediků

Šafránkův pavilon

Chytilová Monika

Zástupce(kyně) vedoucí(ho)
viceprezident pro vnitřní vztahy
medicuspilsensis@gmail.cz

Poštovní adresa:
Univerzita Karlova
Lékařská fakulta v Plzni

Medicus Pilsensis - spolek plzeňských mediků
alej Svobody 31
323 18 Plzeň

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ odborný asistent - Klinika pneumologie a ftizeologie LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. leden 2018 1

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém