Aktuální informace

Informace k výuce naleznete v SIS v modulu Předměty, aktuální zprávy v modulu Nástěnka, zde si po přihlášení můžete nastavit, ke kterým předmětům chcete informace sledovat.

Management of Science and Innovation – distanční kurz

Zajímá vás věda a inovace? Chcete se naučit, jak řídit projekty a uspět? Chcete se dozvědět, jak ochránit svůj nápad a jak sestavit business plán pro jeho uplatnění v praxi? Přihlaste se na praktický kurz Management of Science and Innovation (MSI), který zaštiťuje transferová kancelář Univerzity Karlovy – CPPT UK. Hlásit se můžete od 16. 9. 2019 v SISu. Kód předmětu je TVOL0002.

11. září 2019 81 dvomi

Nová učebnice vnitřního lékařství

Koncem září vyjde v nakladatelství Triton  kniha „Úvod do vnitřního lékařství“, nová učebnice interní propedeutiky. Kniha bude také k dispozici v knihovně LF (plánován je nákup 150 ks). Hlavní autorkou knihy je doc. MUDr. Jitka Mlíková Seidlerová, Ph.D., na tvorbě učebnice spolupracoval tým odborníků z I. a II. interní kliniky, Oddělní klinické farmakologie, Kliniky pneumologie a ftizeologie, Neurologické kliniky, Kardiologické kliniky, Chirurgické kliniky, Onkologické a radioterapeutické kliniky, Kliniky zobrazovacích metod a Oddělení klinické biochemie FN v Plzni.

 

5. září 2019 244 dvomi

Přihlašování na sportovní specializaci

Přihlašování na sportovní specializaci (výběr sportu na TV), bude aktivní od 9.září 2019.

Pro přihlašování budete potřebovat svůj CAS účet a jako login používejte číslo osoby (na ISIC kartě pod Vaší fotografií).

Přihlašovat se budete moci na nových stránkách Ústavu tělesné výchovy pod záložkou ZÁPIS SPORTŮ.

4. září 2019 527 dvomi

Platba za prodloužení ISIC karty již pouze převodním příkazem

Od akademického roku 2019/20 již studijní oddělení nepřijímá platby za prodloužení ISIC v hotovosti, ale pouze platebním příkazem.  Pro prodloužení průkazu ISIC je před vyzvednutím přelepky nutné uhradit poplatek 230 Kč dle pokynů, které po zápise do vyššího ročníku obdržíte na svůj mail, případně najdete v SISu v modulu „Poplatky a žádosti“ (v dolní části obrazovky).

Budoucím 6.ročníkům již byly pokyny rozeslány bez ohledu na to, zda jsou již zapsáni či nikoliv!

5. srpen 2019 698 kri

Stipendijní program Zdravotnického nadačního fondu Královéhradeckého kraje

2. kola stipendijního programu, který je určen studentům šestých ročníků lékařských fakult.

Termín pro podání žádosti je do 31. 8. 2019

25. červen 2019 419 dvomi

Průvodce předmětem Tělesná výchova

informace o TV na fakultě

Soubory ke stažení:
14. červen 2019 631 bur

Sociální a pracovní lékařství, veřejné zdravotnictví a hygiena

Informace k stáži v 6. ročníku pro AR 2019/2020

Soubory ke stažení:
12. březen 2019 685 bur

Nášivky s logem LF

Vážení studenti,
vyhověli jsme Vašim požadavkům a od 17.9.2018 budou v prodeji nažehlovací nášivky na pláště s logem LF u vedoucí studijního oddělení Mgr. Buriánkové..

K dispozici budou při zápisech na studijním oddělení , Husova 3.

Průměr 5,5 cm, cena 80,- Kč

13. září 2018 1121 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Profesor Gynekologicko-porodnická klinika

In Pilsen 29. 8. 2019   The Dean of the Faculty of Medicine in Pilsen, Charles University invites [...]

31. srpen 2019

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent Ústav anatomie

V Plzni 28. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/251108/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy [...]

30. srpen 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Kardiologická klinika

V Plzni dne 13. 8. 2019 Č. j.: UKLFP/240767/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

13. srpen 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém