Aktuální informace

Informace k výuce naleznete v SIS v modulu Předměty, aktuální zprávy v modulu Nástěnka, zde si po přihlášení můžete nastavit, ke kterým předmětům chcete informace sledovat.

Informace ke studiu ke dni 26.11.2020

Lékařská fakulta UK v Plzni přešla na prezenční praktickou výuku, přednášky v tomto semestru budou dokončeny distanční formou. Jednotliví garanti předmětů stanoví podmínky plnění studijních povinností s přihlédnutím k aktuálním epidemiologickým pravidlům, podmínkám na pracovišti a možnostem výuky a přítomnosti studentů při výuce. Je možné zčásti výuku dále vést hybridním způsobem, ale preferovanou formou pro praktická cvičení je forma prezenční.

[...celý článek]

26. listopad 2020 68 dvomi

Úřední hodiny studijního oddělení

Upozorňujeme studenty, že od úterý jsou obnoveny úřední hodiny studijního oddělení ve zkráceném režimu následovně:

úterý 8,30 – 11,30
čtvrtek 12,30 – 14,30

Vzhledem k epidemiologické situaci se referenti na studijním oddělení střídají. Pokud potřebujete mluvit s konkrétní osobou je lepší se předem domluvit telefonicky nebo mailem, kdy bude na děkanátu přítomna.

23. listopad 2020 233 kri

Stipendijní sportovní program

UK vyhlašuje stipendijní sportovní program na rok 2021

Univerzita Karlova vyhlásila ve spolupráci s vysokoškolským sportovním centrem MŠMT Victoria nové kolo stipendijního programu.

10. listopad 2020 177 kri

Aktuální pracovní nabídky studentům a absolventům LF

AKTUÁLNĚ HLEDÁME DO TĚCHTO MĚST
stomatologa (i absolventa)

Psychiatrické oddělení Nemocnice Tábor, a.s. přijme
lékařky, lékaře kategorie L1, L2 nebo L3, ale i budoucí lékařky a lékaře

12. listopad 2019 1401 dvomi

Nový studijní předmět: Biobanking for biomarker assessment and their benefits for patients

V pátek 23. října ve 13 h bude úvodním webinářem zahájena výuka inovativního předmětu „Biobanking for biomarker assessment and their benefits for patients“, který je určen studentům 4. – 6. ročníků pregraduálního studia a postgraduálním studentům Lékařské fakulty v Plzni. Tento předmět vznikl díky spolupráci odborníků LF UK v Plzni a Lékařské fakulty Univerzity Regensburg a spojuje aktuální témata biobank, biomarkerů a personalizované medicíny. Více se dozvíte v přiloženém PDF. Jste srdečně zváni!

22. říjen 2020 394 dvomi

Nouzový výdej nových ISIC průkazů v případě ztráty apod.

V případě akutní potřeby vystavení nového průkazu ISIC (při ztrátě apod.) bude po dobu uzavření děkanátu vyřizovat agendu ISIC průkazů pro veškeré studenty International Office v  Lidická 1, 301 00 Plzeň

20. říjen 2020 320 kri

Zapojení studentů v nemocnicích v rámci nákazy COVID-19

Důležité upozornění, především pro studenty 4. a 5. ročníků všeobecného lékařství a 5. ročníku zubního lékařství, kterých se týká pracovní povinnost, ale i dalších studentů, kteří by se rádi zapojili do pomoci v nemocnicích.

16. říjen 2020 774 kri

Uzavření studijního oddělení

od pondělí 19.10.2020

15. říjen 2020 338 bur

Informace k praktické výuce studijního programu Zubní lékařství

Praktická výuka stomatologů probíhá nadále v rozsahu rozvrhu.

Ostatní výuka distančně. 

doc. MUDr. Antonín Zicha, CSc.
proděkan pro studium Zubního lékařství 

14. říjen 2020 427 dvomi

ORGANIZACE výuky na Lékařské fakultě UK v Plzni v období od 14. října 2020 (aktualizováno)

1/ Ve dnech 14. až 16. října 2020 bude probíhat výuka dle stávajících pravidel, jak byla dosud stanovena. 

2/ Počínaje 19. říjnem veškerá výuka Prvního až Pátého ročníku přechází na distanční formu s platností současného rozvrhu. Při výuce čtvrtého ročníku seminářovým způsobem distančně mohou být některá praktická cvičení spojena pro několik studijních skupin, čas pro připojení těchto skupin prostřednictvím MS Teams budou daným skupinám zaslána prostřednictvím SIS ... [celý článek]

14. říjen 2020 3589 dvomi

Informace studentům, kteří vykonávají DPČ aj. na COVID pracovištích FN Plzeň

  • Všichni studenti, kteří vykonávají DPČ aj. na COVID pracovištích FN Plzeň a nastala jim povinnost vykonat povinná praktika ve FN Plzeň v souladu se svým studijním programem, se podrobí testu na Covid-19 před nástupem na povinnou praxi na neCovid pracovištích.
  • Do doby sdělení výsledku testu – negativní - praktikují v respirátorech FFP2, zajistí ZOK FN Plzeň.
  • Test je pro tyto účely platný 2 měsíce.
  • Test bude proveden v OM FN Plzeň bezplatně – v režimu Zaměstnanec.
  • Další testování může probíhat dle INL/0506 Cílené testování zdravotnických pracovníků ZOK FN Plzeň v souvislosti s onemocněním COVID-19.

V platnosti samozřejmě dále zůstává:

  • INL/0487 Podmínky pro výkon praxe studentů nelékařských zdravotnických oborů/ošetřovatelské praxe LF ve FN Plzeň
  • INL/0501 Požadavky na osobní ochranné pomůcky dýchacích cest pro studenty LF UK, vykonávající odbornou praxi ve FN Plzeň

9. říjen 2020 337 dvomi

Time management IV. generace a Kompetence pro změnu

Online seminář  "Time management IV. generace

Online workshop  "Kompetence pro změnu"

8. říjen 2020 208 dvomi

Používání ochranných pomůcek pro dýchací cesty při praxi studentů a klinické výuce

Potřebné ochranné pomůcky (viz, přiložené soubory) lze zakoupit v lékárně a/nebo ve zdravotnické prodejně FN Lochotín po předložení studijního průkazu.

Soubory ke stažení:
7. září 2020 1785 kri

Elektronické potvrzení o studiu pro Plzeňskou kartu

Od 3.8.2020 vydává studijní oddělení elektronická potvrzení pro Plzeňskou kartu.

S elektronickým potvrzením pak můžete dobíjet zlevněné předplatné pomocí  E-shopu Plzeňské karty bez návštěvy prodejních míst PMDP

3. srpen 2020 1323 kri

COVID – 19 positivita studentů

COVID – 19 positivita studentů

Pokud je student COVID-19 pozitivní anebo je z rozhodnutí Hygienické stanice v karanténě, nemůže se účastnit výuky. Formu a rozsah náhradní výuky a podmínky splnění studijních povinností stanoví garant daného předmětu. Student, který výuku nemůže z výše uvedených důvodů  absolvovat, se dohodne s garantem daného předmětu na náhradní  výuce a podmínek splnění studijních povinností. Proděkan pro výuku všeobecného nebo zubního lékařství rozhoduje  v případech odvolání proti rozhodnutí garanta předmětu, Děkanovi  je možné adresovat žádost jen odvolání v poslední úrovni odvolání.

21. srpen 2020 970 pemi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém