Aktuální informace

Informace k výuce naleznete v SIS v modulu Předměty, aktuální zprávy v modulu Nástěnka, zde si po přihlášení můžete nastavit, ke kterým předmětům chcete informace sledovat.

Imatrikulace prvních ročníků

informace

Soubory ke stažení:
9. říjen 2017 293 bur

Doplňovací volby do studentské části AS UK v Praze

Doc. MUDr. Tomáš Skalický, Ph.D.
předseda Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
vyhlašuje

doplňovací volby do studentské části
Akademického senátu UK v Praze

na 16. října 2017

ve zkráceném formátu

Návrhy na kandidáty se odevzdávají do 6. října 2017 do 14.00 hod. k rukám paní Mgr. Aleny Holé, vedoucí Ústavu jazyků, alej Svobody 31, 323 00 Plzeň.

22. září 2017 212 dvomi

Volitelný předmět Management vědy a inovací

V zimním semestru akademického roku 2017/18 Centrum pro přenos poznatků a technologií UK již pošesté otevírá volitelný předmět Management vědy a inovací (MVI). Předmět je určen studentům 4. a vyšších ročníků Mgr. programů, navazujících Mgr. a Ph.D. programů všech fakult UK. Úvodní seminář se uskuteční v úterý 3. 10. 2017 v 16:00 hodin v Zelené posluchárně RUK (Celetná 20, Praha 1). Bližší informace o předmětu jsou uvedeny v přiložené anotaci, v seznamu předmětů v SIS (pod CPPT) a také na www.cppt.cuni.cz.

Předmět bude v SIS otevřen k zápisu od 18. 9. do 29. 9. 2017, kapacita je 40 studentů, kód předmětu TVOL0001.

19. září 2017 144 dvomi

Rozdělení do skupin 1. ročník Zubní lékařství

výuka Anatomie

14. září 2017 473 bur

Uplatnění lékaře v prevenci HIV infekce ovlivňováním znalostí a postojů mládeže

INFORMACE PRO STUDENTY 3.,4. a 5. ročníku LF UK v Plzni, kteří  se ve studijním roce 2017 - 2018 přihlásí na volitelný předmět „Uplatnění lékaře v prevenci hiv infekce ovlivňováním znalostí a postojů mládeže “.

 

Akce „ Hrou proti AIDS“ se uskuteční v podzimním termínu dne 30. listopadu 2017 v kulturním zařízení v Šeříkově ul. v Plzni cca od 7.15 do 13.00 hodin. Jarní termín bude upřesněn v průběhu zimního semestru.

1. září 2017 187 kri

Pracovní nabídky jiných subjektů

Podještědská poliklinika, s.r.o. v Liberci
hledá do svého týmu zubního lékaře – absolventa

Zubní ordinace ve Zbiroze přijme na plný/částečný pracovní úvazek
zubní lékař/zubní lékařka na plný/částečný pracovní úvazek

16. březen 2017 1942 dvomi

Vyhlášení soutěže programu ZÉTA

Technologická agentura ČR vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA.

Tato veřejná soutěž je zaměřena na podporu spolupráce akademické sféry a podniků prostřednictvím zapojení posluchačů/posluchaček magisterských a doktorských studijních programů vysokých škol a mladých výzkumných pracovníků/pracovnic ve věku do 35 let.

4. duben 2017 342 dvomi

Úřední hodiny pokladny

Děkanát, Husova 3, 2.patro

16. únor 2016 3471 kri

Princip rozdělování studentů na stáže v 6. ročníku

pro studenty Všeobecného lékařství

Soubory ke stažení:
27. leden 2016 1987 bur

E-learningový kurz Mediální techniky

V rámci projektu Popularizace vědy máme k dispozici elektronický interaktivní kurz "Mediální techniky", který rozebírá nejdůležitější témata stejnojmenného a velmi úspěšného prezenčního kurzu.

20. květen 2015 2258 hor

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ- Odborný asistent - Ústav histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

4. říjen 2017 1

Výběrová řízení
Vyběrové řízení Odborný asistent Ústavu sociálního a posudkového lékařství LF v Plzni

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazenípracovní [...]

18. září 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy v Praze

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém

MOODLE

E-learningový portál LF UK v Plzni

MEFANET

Výukový portál LF UK v Plzni