Práce s laboratorními zvířaty

Aktuální formulář Projektu pokusů

Vážení kolegové,
zde naleznete aktuální předvyplněnou žádost o schválení projektu pokusů. Prosím neposílejte Odborné komisi žádosti na starých neaktuálních formulářích.
Protože je proces schvalování žádostí Ministerstvem čím dále tím složitější, časově náročnější, a žádosti jsou vraceny zpět k doplnění zejména formálních nedostatků, zveřejníme na tomto místě i podrobnější manuál pro jejich vyplňování.

Formulář pro netechnické shrnutí zůstává v platnosti


Pavel Klein, předseda Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zvířat

21. listopad 2019 37 pkl

Kurzy odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat

Kurz pro středoškoláky pracující s pokusnými zvířaty a pro ošetřovatele pokusných zvířat pořádá v termínu 2.-6. prosince 2019 Česká zemědělská univerzita v Praze. Bližší informace zde

28. srpen 2018 348 pkl

Aktuální informace o činnosti Odborné komise pro zajišťování dobrých životních podmínek pokusných zv

S účinností od 20.9. 2019 zahájila svou činnost Odborná komise ve složení:

předseda: Ing. Pavel Klein, Ph.D.; členové: MUDr. Karel Ježek, Ph.D.; MUDr. Vilém Kuntscher, Ph.D.; doc. MUDr. Jan Cendelín, Ph.D. a MUDr. Lukáš Nalos, Ph.D.

Současně s tím došlo i ke změnám v procesu schvalování projektů pokusů: všechny projekty jsou projednávány a schvalovány na společných zasedáních OK, jejichž termíny zde budou oznamovány, současně s lhůtami pro podání nových či upravených žádostí o schválení projektu pokusů

20. listopad 2019 38 pkl

Aktuálně platné zákony a vyhlášky

  • Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování č. 418- Sb.153/2012
  • Vyhláška o ochraně pokusných zvířat č. 419 - Sb.153/2012
  • Zákon, kterým se mění zákon  č.246/1992 na ochranu zvířat proti týrání - Sbírka zákonů č.359/2012
  • Zákon na ochranu zvířat proti týrání- Sbírka zákonů č.246/1992
  • Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání - Sb. zákonů 22/2013

 

26. únor 2013 4894 kri

Informace ke klasifikaci závažnosti pokusů a formulářům žádosti, formulář Netechnické shrnutí

Nová informace 2014

Informace týkající se materiálu Evropské komise ke klasifikaci závažnosti pokusů a formulářů žádosti o schválení projektu pokusů a projektu pokusů, které poskytlo Ministerstvem zemědělství.

 

14. březen 2014 2618 kri

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ docent/Docentka - Ústav biologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení [...]

21. listopad 2019 1

Výběrová řízení
Ukončení VŘ na pozici ERA Chair v projektu Chaperon

V Plzni dne 22.10.2019 čj.: UKLFP/249208/2019 - 7     ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Výběrová řízení
Ukončené výběrové řízení - Stomatologie

V Plzni dne 29.10.2019 Č. j.: UKLFP/ 269903/2019-5   ROZHODNUTÍ DĚKANA O VÝSLEDKU VÝBĚROVÉHO [...]

29. říjen 2019

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém