Specializační vzdělávání

Po ukončení studia na lékařské fakultě se může absolvent – lékař zařadit do specializačního vzdělávání, které potřebuje k samostatnému výkonu zdravotnického povolání. Úspěšným absolvováním zvoleného vzdělávacího programu získá lékař specializovanou způsobilost.

Veškerá praxe ve specializačním vzdělávání je stanovena vzdělávacím programem a musí probíhat bez výjimky na akreditovaných pracovištích. Po zařazení do základního oboru lékař postupuje dle příslušného vzdělávacího programu (VP) a pod vedením školitele s tzv. odborným dozorem a následně dohledem absolvuje předepsané praxe a teoretickou část specializace. Po splnění první částí VP lékař vykoná zkouškou po ukončení vzdělávání v základním kmeni a obdrží certifikátu. Přihlášení ke zkoušce je možné až po splnění všech požadavků pro získání teoretických znalostí a praktických dovedností stanovených prováděcím právním předpisem. Složení zkoušky po ukončení vzdělávání v základním kmeni je jednou z podmínek pro přihlášení k atestační zkoušce.

Specializační vzdělávání se ukončuje atestační zkouškou před oborovou atestační komisí podle zkušebního řádu stanoveného prováděcím právním předpisem a na základě žádosti uchazeče o vykonání atestační zkoušky. Atestační zkouška se může opakovat nanejvýš 3x, nejdříve za rok po předchozím neúspěšném pokusu. Atestační zkouška se skládá z praktické a teoretické části. Předpokladem pro přihlášení k atestační zkoušce je splnění všech požadavků stanovených prováděcím právním předpisem a příslušným VP; splnění těchto požadavků posoudí ministerstvo, popřípadě pověřená organizace.

Náplně vzdělávacích programů jednotlivých oborů stanovují věstníky MZČR a lékař je vždy zařazen do nejnovějšího VP dle data zařazení do specializačního vzdělávání daného oboru. VP předepisuje délku a náplň stáží a kurzů, stanovuje minimální počty výkonů a požadavky na akreditace pro jednotlivé poskytovatele zdravotnických služeb a vzdělávacích akcí.

V záložkách jsou informace pro postup při zařazení do základního oboru, pro vydání certifikátu po kmeni, přihlášení ke zkoušce po kmeni, k atestaci, vzdělávacím akcím, platná legislativa, kontakty, náplně všech platných VP, termíny pro aktuální rok a další důležité odkazy.

Oddělení specializačního vzdělávání: Děkanát LF UK v Plzni, Husova 3, Plzeň.

Kontaktní osoby:

prof. MUDr. Alena Skálová, CSc.
proděkanka pro specializační vzdělávání

Zdeňka Tykalová
tel.: 377 593 435, e-mail: zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz

Pavla Tíkalová
tel: 377 593463, email: pavla.tikalova@lfp.cuni.cz

Mgr. Iveta Mašková
tel.: 377 593 436, e-mail.: Iveta.Maskova@lfp.cuni.cz

Petra Šimicová
tel.: 377 593 462, e-mail.: Petra.Simicova@lfp.cuni.cz

Adresa:

Děkanát Lékařské fakulty UK v Plzni
Oddělení specializačního vzdělávání
Husova 3
306 05 Plzeň

 

Poslední přidané články v této sekci:
K dispozici jsou Vám další podsekce:

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém