Vzdělávací programy

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání 2015

Podle zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů a následně dle vyhlášky č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo zdravotnictví schválilo nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání lékařů, jejichž plné znění nahrazuje původní znění vydané ve Věstnících MZ v roce 2005, 2009-2010 a 2011.

Současně byla schválena nová náplň povinného kurzu „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“ (dříve kurz „Základy lékařské etiky, komunikace, managementu a legislativy“) pro základní obory specializačního vzdělávání a pro nástavbové obory lékařů a zubních lékařů. Platnost uvedeného kurzu je stanovena na 5 let od jeho absolvování. Uvedený kurz „Základy zdravotnické legislativy, etiky a komunikace“ bude povinný i pro ostatní základní obory a nástavbové obory lékařů a zubních lékařů od 1.1.2016.

Vzdělávací programy 2015 naleznete v připojených souborech. Vzdělávací programy starší resp. vzdělávací programy zveřejněné ve Věstnících v letech 2005, 2009/2010 a 2011 jsou vystaveny na webu MZČR http://mzcr.cz/Odbornik/obsah/vzdelavaci-programy_943_3.html

Soubory ke stažení:
3. srpen 2015 1377 tyk

Vzdělávací programy specializačního vzdělávání 2011

Vzdělávací programy 2011 naleznete v připojených souborech. Vzdělávací programy starší resp. vzdělávací programy zveřejněné ve Věstnících v letech 2005 a 2009/2010 jsou vystaveny na webu MZČR http://mzcr.cz/Odbornik/obsah/vzdelavaci-programy_943_3.html

Soubory ke stažení:
6. prosinec 2011 10303 dvo

Rychlé odkazy

Ostatní
Vedoucí Ediční komise

S platností od 1. března 2017 byla do vedení Ediční komise jmenována doc. MUDr. Libuše Čeledová, [...]

23. únor 2017

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém