Informace

Důležité informace k vyplňování přihlášky k atestační zkoušce

Upozornění: pokud nebudou záznamy o praxi, razítka a podpisy školitelů čitelné, nebude praxe započítána do specializačního vzdělávání.

V případě, že nebude praxe v přihlášce uvedena chronologicky a kompletní, bude přihláška vrácena k doplnění.

1. březen 2018 241 tyk

Kontakty

Tykalová Zdeňka (atestační zkoušky, zařazení do oboru, certifikáty po základním kmeni, vzdělávací akce, uznávání praxe, akreditace, všeobecné informace)
telefon: 377 593 435
email: zdenka.tykalova@lfp.cuni.cz

Tikalová Pavla  (zařazení do oboru, prodej logbooků, všeobecné informace)
tel: 377 593463
email: pavla.tikalova@lfp.cuni.cz

Iveta Mašková  (atestační zkoušky, zařazení do oboru, certifikáty po základním kmeni, všeobecné informace)
tel.: 377 593 436
e-mail.: Iveta.Maskova@lfp.cuni.cz

30. listopad 2016 1361 tyk

Od 1. 7. 2017 se lze zařadit pouze do nových vzdělávacích programů.

Vzhledem k platnosti novely zákona 67/2017 Sb. se od 1.7.2017 lze bez výjimky zařazovat pouze do nových vzdělávacích programů.

Nové VP budou mít délku specializace 30 měsíců pro kmen a dále 12-48 měsíců vlastní specilaizace., Velká část teoretické přípravy bude přesunuta do zákadního kmene.

V následujících měsících Ministerstvo zdravotnictví ČR vydá vyhlášku s novými vzdělávacími programy a vyhlášky související.

http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/zakon-c67/2017-sb-kterym-se-meni-zakon-c95/2004-sb-o-podminkach-ziskavan_13612_2439_11.html

 

28. červen 2017 686 tyk

Postup při zařazení do základního oboru

Informace jak postupovat při žádosti o zápis do specializačního vzdělávání
a zařazení do základního oboru.

4. květen 2012 9307 kri

Postup při získání certifikátu po absolvování základního kmene

 

Při podávání žádosti o vydání certifikátu lékař dokládá originál žádosti a čitelné kopie indexu ( stáže, kurzy) a logbooku ( tabulky výkonů, hodnocení, tabulka stáží).

Upozornění: pokud nebudou záznamy o praxi, razítka a podpisy školitelů čitelné, nebude praxe započítána do specializačního vzdělávání.

V případě, že nebude praxe uvedena v žádosti chronologicky a kompletní, bude žádost vráce k doplnění.

 

 

 

28. květen 2012 7950 pet

Uznání absolvované praxe vykonané v jiném oboru specializačního vzdělávání

Praxi již absolvovanou v jiném oboru v ČR lze uznat, pokud odpovídá obsahem a rozsahem příslušnému vzdělávacímu programu. Pro započítání praxe je třeba podat žádost na příslušnou LF u které jste registrovaní.

Vyplněný formulář z EZP (uznání praxe v jiném oboru) žádatel zašle podepsaný včetně příloh na oddělení specializačního vzdělávání LF UK v Plzni. Při splnění požadavků LF UK v Plzni vydá potvrzení o započtení odborné praxe a doručí na adresu uchazeče, kterou v žádosti uvedl.

https://ezp.mzcr.cz/VzdelavaniLekari/Formulare

30. listopad 2016 856 tyk

Informace pro žadatele o zařazení do SV - absolventy nastupující do FN Plzeň

Žadatelé o zařazení do specializačního vzdělávání - absolventi nastupující do FN Plzeň postupují dle přiloženého nařízení FN Plzeň.

9. srpen 2012 3976 pet

Přerušení z důvodu pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené, vojenské činné služby, civ

Dle znění dopisu z Odboru vzdělávání a vědy MZ ČR a dle ustanovení § 5 odst. 9 zákona č. 95/2004 Sb. může být specializační vzdělávání lékaře přerušeno z důvodu pracovní neschopnosti, mateřské a rodičovské dovolené, vojenské činné služby, civilní služby či vědecké činnosti, avšak nesmí být tímto přerušením zkráceno.

15. duben 2013 4492 pet

Věstník MZČR 1/2013

INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE ÚPRAVY VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZÁKLADNÍCH
OBORŮ A CERTIFIKOVANÝCH KURZŮ (NÁSTAVBOVÝCH OBORŮ) LÉKAŘŮ

Soubory ke stažení:
18. leden 2017 899 tyk

Důležité odkazy

1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy 
https://www.lf1.cuni.cz/predatestacni-vzdelavani-dalsivzdelavani

2. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy      
http://www.lf2.cuni.cz/statut-specializacniho-vzdelavani  

3. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy    
https://www.lf3.cuni.cz/3LF-194.html

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové  
https://www.lfhk.cuni.cz/Dalsi-vzdelavani/Specializacni-vzdelavani-lekaru

Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity v Brně    
http://www.med.muni.cz/index.php?id=1251

Lékařská fakulta Palackého Univerzity v Olomouci
https://www.lf.upol.cz/zamestnanci/specializacni-vzdelavani

Lékařská fakulta Ostravské univerzity
http://lf.osu.cz/specializacni-vzdelavani

Ministerstvo zdravotnictví  http://www.mzcr.cz/Odbornik/obsah/veda_a_lekarska_povolani_928_3.html

16. únor 2018 259 tyk

Informace pro lékaře zařazené do specializačního obru endokrinologie a diabetologie.

Upozorňujeme, že předatestační kurzy z Endokrinologie a Diabetologie a metabolismu nebudou na jaře 2019 organizovány. Zájemci o tyto kurzy a atestaci na jaře 2019 musí tento kurz absolvovat na podzim 2018, tedy na 3. LF v Praze od 1.-12.10.2018.

3. květen 2018 91 tyk

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení na pozici přednosta Kardiologické kliniky

Fakultní nemocnice Plzeň a  Univerzita Karlova – Lékařská fakulta v Plzni vyhlašují výběrové [...]

31. květen 2018 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný asistent – Ústav Hygieny a preventivní medicíny

Děkan Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní [...]

22. květen 2018 1

Výběrová řízení
Oznámení o výsledku VŘ - Odborný asistent Kliniky pneumologie a ftizeologie

Oznámení o výsledku výběrového řízení     Dne 21.3.2018 proběhlo výběrové řízení [...]

27. březen 2018

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém