Archiv titulní stránky

Archiv článků s titulní strany

Promoce absolventů doktorského studijního programu


Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se konala ve Velké aule Karolina slavnostní promoce absolventů doktorského studijního programu.

Své diplomy obdrželi tito absolventi: MUDr. Katarína Babčová, MUDr. Jindřich Branžovský, MUDr. Miroslava Čásová, Mgr. Pavla Kovaříková, Mgr. Petr Martínek, MUDr. Jaroslav Novák, MUDr. Markéta Straková Špišáková, MUDr. Lumír Šašek, MUDr. Jiří Šmejkal.

10. prosinec 2015 4879 kri

Třetí ročník volejbalového turnaje LFP a SSSČR

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 proběhl v tělocvičně na boleveckých kolejích třetí ročník volejbalového turnaje pod záštitou Lékařské fakulty v Plzni a Sdružení studentů stomatologie ČR.
Za účasti třicetišesti studentů v šesti týmech došlo k utkání v oblíbeném sportu volejbalu. Turnaj odstartoval v jednu hodinu úvodním slovem organizátorů, kteří vysvětlili základní pravidla turnaje a popřáli soutěžícím hodně štěstí při hře.

15. listopad 2015 2645 kri

Návštěva z Imperial College London

Lékařskou fakultu v Plzni navštívily v říjnu 2015 zástupkyně oddělení vědy a výzkumu na Imperial College London: Lynne Cox, ředitelka oddělení, a její kolegyně Carole Meads. V dopolední části návštěvy si dámy prohlédly nové prostory Biomedicínského centra a Ústavu biologie a v několika krátkých prezentacích jim byly představeny hlavní směry výzkumu na fakultě.

15. listopad 2015 2911 kri

Udělení čestného titulu doctor honoris causa prof. Ivanu Damjanovovi

Dne 14. října 2015 byl na slavnostní promoci ve Velké aule Karolina udělen čestný titul doctor honoris causa profesoru Ivanu Damjanovovi za jeho celoživotní mimořádné dílo v oboru patologie.

Slavnostní promoce se zúčastnil rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima, prorektor pro zahraniční styky a mobilitu prof. Jan Škrha, akademičtí zástupci Lékařské fakulty v Plzni a ostatních fakult UK a rektoři českých vysokých škol. 

23. říjen 2015 2649 kri

Infotour 2015

Jako každoročně, i letos se ujali studenti ze spolku Medicus Pilsensis svých nových kolegů – prváků a uspořádali pro ně informační odpoledne o studiu na fakultě -Infotour. Studenti prvních ročníků se nejprve sešli na jednotlivých kolejích, s průvodci se pak přesunuli do posluchárny Šafránkova pavilonu. Tam se dověděli základní informace o studiu, o přihlašování do Studijního informačního systému, přihlašování na zkoušky a další.

Vloženo krátké video

25. říjen 2015 4220 kri

Knihovna SVI má svůj profil na sociálních sítích

Knihovna je Vám od září k dispozici také na sociálních sítích Facebook a Twitter.
Oba komunikační kanály jsou využívány především pro prezentaci novinek a aktuálních informací z knihovny, pro zpestření jsou zveřejňovány také odkazy na zajímavé články z oblasti medicíny, o dění v Plzni a okolí či samozřejmě z prostředí fakulty i univerzity.

28. říjen 2015 2592 kri

Promoce nových docentů 1. října 2015

Dne 1. října 2015 proběhly ve Velké aule Karolina slavnostní promoce nových docentů Univerzity Karlovy v Praze. Své dekrety z rukou Jeho Magnificence pana rektora profesora Zimy převzali i zástupci Lékařské fakulty v Plzni doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.

13. říjen 2015 6149 kri

Děkan LFP uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., byl dne 15. 9. 2015 uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje. Do této pomyslné síně vstupují každoročně, letos již posedmé, významné osobnosti regionu v oblasti vědy, sportu, managementu a společenského života, které zároveň v daném roce slaví významné životní jubileum.

17. září 2015 3832 kri

Chirurgické šití

Ve dnech 23. a 25. listopadu se v prostorách Biomedicínského centra naší Lékařské fakulty uskutečnil volitelný předmět „Chirurgické šití“. Tento kurz byl pořádán Chirurgickou klinikou pod záštitou Biomedicínského centra.  

K výuce posloužily i multimediální materiály vytvořené pro Mezinárodní letní školu experimentální chirurgie (více na www.sses.eu).  

8. prosinec 2015 3337 kri

Den vědy pražských vysokých škol Scientia Pragensis 2015 a Vědecký jarmark

9. září se naše fakulta zúčastnila dvou akcí prezentující veřejnosti vědu zábavnou a poutavou formou. O stánky naší fakulty měly návštěvníci akcí Den vědy pražských vysokých škol Scientia Pragensis i Vědeckého jarmarku značný zájem. Zástupci plzeňské Lékařské fakulty předvedli např. ukázku resuscitace, včetně využití externího defibrilátoru, měřila se procenta tělního tuku, zjišťovaly krevní skupiny, analyzoval jídelníček, k vidění byla projekce experimentálních operací a demonstrace modelu porodních cest se speciálním softwarem.

12. září 2015 1875 kri

Letní škola experimentální chirurgie

V červenci proběhla v prostorách Biomedicínského centra LF UK v Plzni dvoutýdenní Letní škola experimentální chirurgie, která byla za účasti děkana lékařské fakulty zakončena 17.7.2015 na plzeňské radnici slavnostním předáním certifikátů 24 úspěšným účastníkům.

14. srpen 2015 4902 kri

MUDr. Jaroslav Novák Ph.D. si přivezl čtyři medaile z Medigames

Tradiční Světové hry lékařů, známé jako Medigames, se po celý týden 18.-25.7.2015 odehrávaly již po šestatřicáté v irském Limericku.
Se čtyřmi medailemi se z her vrátil plzeňský tělovýchovný lékař MUDr. Jaroslav Novák Ph.D. z Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni. Vedle tří plaveckých bronzových medailí na 50 m motýlek, 100 m prsa a 200 m polohový závod si vyběhl i stříbro v desetikilometrovém terénním krosu.

14. srpen 2015 5378 kri

Prof. Milanu Horovi udělen čestný doktorát na Univerzitě Carola Davily

Přednostovi Urologické kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň, prof. MUDr. Milanu Horovi, Ph.D., MBA, byl 28. května 2015 udělen titul Doctor honoris causa na prestižní Carol Davila University of Medicine and Pharmacy (Bukurešť, Rumunsko). Stalo se tak při příležitosti konání 3. vědeckého kongresu s mezinárodní účastí (IIIrd Scientifical Congress with international participation) na této univerzitě.

18. červen 2015 3860 kri

Naši medici se aktivně zapojili do projektu MiniPlzeň

V Mini­Plzni se stala nehoda tramvaje a autobusu, při níž se zranily desítky lidí......mladí záchranáři situaci perfektně zvládli.

Mini-Plzeň je prázdninový projekt, kde děti přebírají  ve svém městě roli dospělých, mají svoji radnici, banku, restauraci, noviny, obchodní dům, který prodává jejich vlastní výrobky. Ve středu 15.7. si vyzkoušely pod vedením studentů naší fakulty i role záchranářů.  

16. červenec 2015 3450 kri

Medicamp 2015

Dne 6. května 2015 se na Ranči Šídlovák konal letos již 5. ročník dobročinného open air festivalu Medicamp. Veškerý výtěžek z akce jsme se rozhodli věnovat stejně jako v minulých letech Nadaci pro transplantace kostní dřeně.

8. červen 2015 3172 kri

Promoce absolventů doktorského studijního programu

Ve čtvrtek 28. 5. 2015 proběhla ve Velké aule Karolina slavnostní promoce absolventů doktorského studijního programu.

Diplom z rukou promotora pana profesora MUDr. Vladislava Třešky, DrSc. převzali: MUDr. Ladislav Bernát, Ph.D., MUDr. Petr Novák, Ph.D., MUDr. Petr Stránský, Ph.D. a MUDr. Petr Zeman, Ph.D

5. červen 2015 3729 kri

Doc. Jaroslav Hrabák získal cenu Neuron

Mikrobiolog Jaroslav Hrabák, manažer Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni, se stal jedním z pěti mladých vědců oceněných v roce 2015 nadačním fondem Neuron. Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění jejich dosavadní práce a povzbuzení pro další vědeckou práci. Doc. Ing. J. Hrabák, Ph.D., ji získal díky svému výzkumu odolnosti bakterií proti antibiotikům.
AKTUALIZACE: Dne 5. 6. od 20:05 na ČT 24 – pořad Hyde Park Speciál se všemi laureáty ceny Neuron! 

7. květen 2015 4812 kri

Stavba roku Plzeňského kraje - čestné uznání pro novostavby Lékařské fakulty

27. 5. byla v Měšťanské besedě slavnostně udělena ocenění vítězům soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2014. Kromě hlavních ocenění udělila odborná porota i čtyři čestná uznání. Jedno z nich získal komplex nové budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni za „jednoduchý moderní architektonický vzhled a vysoce efektivní uspořádání složitých vnitřních vazeb budovy“.

31. květen 2015 3440 kri

České akademické hry v Olomouci 2015

7. – 12. 9. 2015

Do Olomouce jsme za Lékařskou fakultu vyslali čtyři sportovní zástupce ve sportech : plavání, vodní sprint K1, stolní tenis, atletika (1500m). Naše účast byla velmi úspěšná, naši studenti přivezli  2 x zlato, 1x stříbro, 2 x bronz a jedenkrát po 5-tém, 6-tém a sedmém místě.

18. září 2015 2550 kri

MODRAVA 2016

Modrava 2016Reportáž z Zimního kurzu - lyže běh 

I tento rok jsme měli štěstí na sněhové podmínky na Modravě. S naším příjezdem se začal sypat sníh a tři dny nepřestal. Takže jsme zažili Modravu jak ještě nikdy. Na našich výletech jsme si razili stopu po kolena zapadaní sněhem, ale i jsme na hlavních tratích klouzali v připravené stopě. Zatím nejpočetnější výprava 58 účastníků si zajisté odvezla mnoho prima zážitků ze sportování tak i ze společných večerů v penzionu. 

26. leden 2016 3900 kri

125 let od narození Jaroslava Šafránka

Dne 23. 5. 1890 se narodil Jaroslav Šafránek, jeden z prvních děkanů Lékařské fakulty v Plzni. Znáte-li jeho jméno jen z názvu Šafránkova pavilonu, možná váš překvapí, jak široký byl jeho vědecký záběr. Věnoval se experimentální fyzice, studoval využití fyziky v lékařství. V době po 1. světové válce jej zaujala zpráva o demonstraci první televizní aparatury, a to natolik, že se poté sám intenzivně věnoval vývoji systému televize – až po první úspěšnou demonstraci přenosu obrazu u nás v roce 1935. Další zajímavosti o jeho životě a práci, včetně jeho působení v Plzni a zásluh o lékařskou fakultu, se můžete dovědět zde.

28. květen 2015 2488 kri

Kdo si hraje, nezlobí

…aneb článek o tom, kterak je při studiu medicíny důležitá praktická zkušenost a poučení z vlastních chyb. Ono totiž nabývání vědomostí z tištěných nebo internetových materiálů kolikrát nestačí, a o laické a přednemocniční péči o pacienta to platí tuplem!

Během dubna letošního roku jsme jako členové medického sdružení Life Saving Support podnikli několik akcí.

15. květen 2015 3590 kri

Ve Zdravé Plzni zdravý zub 2015

Dne 21.4. 2015 studenti Lékařské fakulty v Plzni vyrazili do ulic, aby bojovali. Ne však vlastním tělem a za svobodu, ale kartáčky a vědomostmi za lepší úsměv.

Ráno v 9:00 jsme se sešli na náměstí Republiky a pustili se do příprav. Postavit stánek, vytasit kartáčky a jdeme na to! Stan ještě ani nestál na nohou a už jsme měli prvního zájemce, který se chtěl dozvědět něco o ústní hygieně.

6. květen 2015 3553 kri

Lékaři FN : Studenti LFP 1:7 (0:4)

Ve středu 15. 4. 2015 se odehrálo každoroční fotbalové utkání mezi fotbalovými celky studentů LFP a doktory z Fakultní nemocnice Lochotín. Zápas nebyl zdaleka tak jednoznačný, jak to podle výsledku vypadá a byl určitě dobrou přípravou na souboj našich studentů s velkým rivalem ze Západočeské univerzity

Utkání se ZČU se odehraje na stadionu ZČE Plzeň ve středu 29. 4. od 17:00.

23. duben 2015 4020 kri

Fakulta hostila setkání svých absolventů

Ve dnech 5. – 6. 3. 2015 se na fakultě konalo setkání zahraničních absolventů z ročníku 2012 a 2013 Skupina 18 absolventů převážně z Portugalska, kteří sami tuto schůzku iniciovali, se ve čtvrtek 5. 3. dopoledne v Šafránkově pavilonu setkala s děkanem fakulty, svými bývalými vyučujícími, pracovníky zahraničního studijního oddělení a také se současnými zahraničními studenty.

18. březen 2015 4169 kri

Kurzy zdravého životního stylu a kritického myšlení pro studenty medicíny

Lékařská fakulta v Plzni pořádá kurzy zdravého životního stylu a kritického myšlení pro studenty medicíny.

Program je koncipován prakticky a "zážitkovou formou" - zdravou výživu se účastníci naučí realizací receptů přímo v kuchyni, zásady pohybové aktivity nasají v tělocvičně, schopnost rozlišit pravdu od podvodu (kritické myšlení) si nacvičí reálným prováděním experimentu.

24. únor 2015 3823 kri

Reprezentační ples fakulty 2015

Reprezentační ples Lékařské fakulty UK v Plzni se v roce 2015 uskutečnil tradičně v prostorách Měšťanské Besedy v Plzni, v pátek 6. března. 

26. březen 2015 4243 kri

Reportáž z otevření muzea Univerzity Karlovy

U příležitosti 667. výročí založení univerzity byla ve sklepních prostorách Karolina otevřena nová stálá expozice mapující historii Univerzity Karlovy v Praze. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout zakládací listinu univerzity a kopie univerzitních pečetí a žezel. Univerzitní muzeum je pro veřejnost otevřené o víkendech, za dobrovolné vstupné. Doprovodné texty u vystavovaných exponátů jsou v češtině a v angličtině. Více ve videoreportáži z otevření muzea.

17. duben 2015 1889 kri

Karel Ježek hostem pořadu Na plovárně

MUDr. Karel Ježek, vedoucí Laboratoře experimentální neurofyziologie Biomedicínského centra, byl hostem Marka Ebena v pořadu České televize „Na plovárně“. Záznam pořadu je dostupný na webových stránkách ČT.

28. květen 2015 3024 kri

Fotbalové utkání LFP a ZČU

ZČU : LFP 4:1 (2:0)

Dlouho očekávaná fotbalová bitva "Davida" z Lékařské fakulty a "Goliáše" ze Západočeské univerzity se odehrál za slunečného středečního odpoledne 29. 4. 2015 na hřišti ZČE Plzeň. Třeba říci, že předzápasové spekulace bookmakerů a převaha sázkových kanceláří hovořily jasně ve prospěch fotbalistů ze ZČU, avšak odhodlaní “medici“ se neohlíželi na statistické předpoklady a byli rozhodnuti velkého rivala, co nejvíce potrápit.

5. květen 2015 3772 kri

Cenu Anděl pro dobrovolníky v sociálních službách získal i student fakulty

V pátek 19.12. 2014 v rámci tradiční akce ANDĚL 2014, kterou pravidelně pořádá Odbor sociálních služeb ve spolupráci s Kanceláří primátora, město Plzeň již tradičně oceňovalo  dobrovolníky a pracovníky v sociálních službách.

Cenu Anděl převzal student 2. ročníku LF UK v Plzni, Jáchym Wiesner.

1. duben 2015 3023 kri

BĚŽKY 2015

Letošní  běžecký kurz na Modravě jsme měli štěstí na lepší sněhové podmínky než loni, dokonce jsme trefili i slušné počasí na sportování. To počasí zmiňuji z důvodu, že než jsme odjížděli na kurz, tak v hlavním zpravodajství Televizních novin byly vidět záběry z Modravy přímo od penzionu Modrava, kde jsme měli bydlet, a na nich se všude valila voda.

9. únor 2015 4917 kri

Znalostní informační zdroj pro lékařskou praxi

Fakulta získala přístup do databáze UpToDate (přímý přístup / vzdálený přístup). Zrovna tak má podle licence možnost využívat UpToDate fakultní nemocnice ( přímý přístup). Jedná se o informační zdroj pro lékařskou praxi založený na důkazech (tzv. evidence-based medicine). Přístup skončí 30. 11. 2015. Další podrobnosti naleznete na stránce českého poskytovatele.

19. leden 2015 4694 kri

Lékařská fakulta v Plzni otevřela oficiální YouTube kanál

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy začíná komunikovat se studenty, zaměstnanci a veřejností pomocí moderního sociálního média - YouTube kanálu.

Na rozdíl od podobných aktivit na jiných lékařských fakultách se v Plzni soustředí na autentické reportáže ze studentského a společenského života a zajímavé odborné aktivity zaměstnanců fakulty. 

28. leden 2015 4116 kri

Naše fakulta na slavnostním zahájení Plzeň - EHMK 2015

V sobotu 17. 1. 2015 se Plzeň oficiálně otevřela světu zahajovací slavností roku, v němž je Evropským hlavním městem kultury. Velkolepá kulturní akce s videomappingem, artisty, provazochodcem, prvním rozezněním zvonů na věži chrámu sv. Bartoloměje a dalšími uměleckými prvky.
Návštěvníci se na tuto akci „slévali“ ve čtyřech průvodech symbolizujících nejen čtyři plzeňské řeky, ale také „to nejlepší, co Plzeň může nabídnout“. Do jednoho z těchto průvodů se zapojila i naše fakulta

20. leden 2015 3774 kri

Propagace vědy má v ČR svou soutěž Famelab

Věděli jste, že existuje síto na plyny? ... že mají strnadi různé dialekty? ... že izomery boranů jsou klíčovou součástí vývoje laserů budoucnosti?

Tyto informace a mnohé další jste měli možnost se dovědět loni v květnu na akci s názvem Famelab. Jedná se o soutěž mladých vědců, ve které je cílem srozumitelně vysvětlit své vědecké téma za tři minuty. Nejlépe tak, aby tomu porozuměl i laik a pokud možno se ještě pobavil.

19. leden 2015 2462 kri

Promoce Ph.D. studentů 28. 11. 2014

Gratulujeme novým absolventům doktorského studijního programu a přejeme jim, aby se vědě i nadále věnovali.

17. prosinec 2014 5646 kri

Virtuální realita – novinka ve výuce mediků na naší lékařské fakultě

picTým Laboratoře nádorové léčby a regenerace tkáně Biomedicínského centra LFP UK, který dlouhodobě spolupracuje s Fakultou aplikovaných věd ZČU na výzkumu pokročilé výpočetní asistence v onkochirurgii, se stal součástí nedávno spuštěného evropského projektu MedTRain3DModsim.

Cílem projektu je podpora pregraduální a postgraduální výuky v medicíně pomocí 3D modelů.

31. březen 2017 1992 dvomi

Promoce nových docentů 9. prosince 2014

Dne 9. prosince 2014 proběhly ve Velké aule Karolina slavnostní promoce nových docentů Univerzity Karlovy. Celkem bylo za Univerzitu Karlovu promováno 35 docentů.
Lékařská fakulta v Plzni měla na promoci dva nové docenty, kteří byli jmenováni již k 1. 7. 2014, doc. RNDr. Marii Hubálek Kalbáčovou, Ph.D. a doc. MUDr. Vladimíra Přibáně, Ph.D.

10. prosinec 2014 4128 kri

Cena za rozvoj chirurgie pro rok 2014

Přednosta Chirurgické kliniky Lékařské fakulty v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, proděkan pro vědu a výzkum prof.MUDr. Vladislav Třeška DrSc. získal prestižní cenu prof. Júlia Petřivalského - „Cena za rozvoj chirurgie pro rok 2014“ .

Cenu mu při slavnostním zahájení Českého chirurgického kongresu v Mikulově předali předseda České chirurgické společnosti prof. MUDr. Miroslav Ryska,CSc. a prezident kongresu prof.MUDr.Ivan Čapov,CSc.

29. listopad 2014 3026 kri

Vítězství práce naší studentky na Celostátní studentské vědecké konferenci

Ve dnech 20.-21.11.2014 se studentka naší lékařské fakulty Kristýna Bajcurová (6. ročník) zúčastila Celostátní studentské vědecké konference, kterou hostila naše sesterská Lékařská fakulta v Hradci Králové.

Naši fakultu reprezentovala příkladně a její přednáška LISA - NOVÝ SOFTWARE PRO VOLUMETRII JATER byla oceněna prvním místem v sekci lékařské klinické obory.

26. listopad 2014 4803 kri

Vyhlášení podmínek Ceny Jaroslava Slípky 2016/2017

Děkan Lékařské fakulty UK v Plzni
vyhlašuje podmínky k udělení Ceny Jaroslava Slípky za akademický rok 2016/2017.

Cena je určena studentkám a studentům LF UK v Plzni za jejich aktivitu a přínos k rozvoji fakulty v oblasti vzdělávací, kulturní a společenské, přičemž tento přínos vznikl, uplatnil se či trvá v akademickém roce, v němž je vyhlášena.

2. květen 2017 2292 dvomi

Druhý ročník sportovního turnaje LFP a SSSČR-Halloween

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 proběhl v tělocvičně na boleveckých kolejích druhý ročník sportovního turnaje pod záštitou Lékařské fakulty v Plzni a Sdružení studentů stomatologie ČR.
Za účasti třicetišesti studentů v šesti týmech došlo k utkání v oblíbeném sportu volejbalu. Turnaj odstartoval v jednu hodinu úvodním slovem organizátorů, kteří vysvětlili základní pravidla turnaje a popřáli soutěžícím hodně štěstí při hře.

11. listopad 2014 3824 kri

Seminář Sekce mladých lékařů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

Členové Life Saving Support o.s., studenti naší fakulty,  navštívili během zářijového víkendu výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. V areálu Kladenské nemocnice se totiž konal seminář Sekce mladých lékařů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, jehož uskutečnění perfektně zosnovala MUDr. Jana Šeblová.

1. listopad 2014 4531 kri

Doktor Ježek strávil 7 let v týmu manželů Moserových, čerstvých držitelů Nobelovy ceny

MUDr. Karel Ježek, Ph.D., vede Laboratoř experimentální neurofyziologie v Biomedicínském centru naší fakulty. Teprve nedávno se však vrátil z Kavliho institutu systémové neurovědy, který je součástí univerzity v Trondheimu a v němž působí May-Britt a Edvard Moserovi. Právě tito vědci, kteří se věnují výzkumu mozku, získali v uplynulých dnech Nobelovu cenu za lékařství. Doktor Ježek v týmu strávil celkem sedm let a nadále s nimi spolupracuje.
Přečtěte si celý článek na iForum.

10. říjen 2014 3604 kri

Den celoživotního vzdělávání 2014

V sobotu 11. října 2014 uspořádala Univerzita Karlova Den celoživotního vzdělávání. Jak říká v reportáži prorektorka pro studijní záležitosti, doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., univerzita se snaží nabídnout vzdělání „všem od 3 do 99 let“. 

16. říjen 2014 3596 kri

Na mistrovství světa v Inline alpine slalomu získala naše studentka bronzovou medaili

Mistrovství světa v Inline alpine slalomu se konalo 11.-14.9. v Oberhundemu v Německu.

Studentka budoucího čtvrtého ročníku  Barbora Procházková získala  bronzovou medaili ve slalomu družstev a v obřím slalomu se umístila v elitní desítce.
Gratulujeme!

24. září 2014 2814 kri

O vědě a vědcích

Tip děkana fakulty:

V rámci cyklu „O vědě a vědcích“ budou na České televizi během podzimu 2014 představena vybraná výzkumná pracoviště Univerzity Karlovy. Díl s názvem Podpora života, který je v plánu vysílání 26. 9., je věnován vědcům z Lékařské fakulty v Plzni.

Doporučuji zhlédnout!

26. srpen 2014 4512 kri

Letní škola experimentální chirurgie

Slavnostním zakončením na plzeňské radnici se v pátek 11. 7. po dvoutýdenní intenzivní práci rozloučili účastníci Letní školy experimentální chirurgie – vzdělávacího kurzu zaměřeného na seznámení s metodikami vědecké a výzkumné práce a nácviku chirurgických technik. Kromě teoretické i praktické vzdělávací části nabídla škola i příležitost k aktivnímu odpočinku – například na vodáckém výletu.

15. červenec 2014 5603 kri

Virtuální realita může podpořit léčbu závislostí

Psychiatr Jiří Podlipný z FN Plzeň, který také vyučuje studenty naší fakulty, spolupracuje s výzkumníky ze ZČU na aplikaci virtuální reality v psychoterapii návykových onemocnění. Ve virtuálním prostředí se pacienti setkávají s typickými situacemi, které vyvolávají touhu (bažení), a učí s nimi vyrovnávat.

Rozhovor v německém rozhlasu ARD, článek v německém Der Spiegel.

 

12. červen 2014 2857 kri

Titul Akademické mistryně ČR na 100m znak putuje na naši fakultu

Kateřina Iblová  (1.ročník všeob.lékařství)  úspěšně reprezentovala LFP na Akademickém Mistrovství ČR. Získala titul Akademické mistryně ČR na 100 m znak a vícemistryně na 50 m znak. Gratulujeme!

28. červen 2014 3464 kri

Nové docentky a docenti na LF UK v Plzni

S radostí a gratulací představujeme šest nově habilitovaných docentek a docentů působících na naší fakultě.  Slavnostní promoce s předáním diplomů se konala 10. června 2014 ve Velké aule Karolina.

17. červen 2014 8585 kri

Porod v terénu

Sdružení LSS o.s. je občanské sdružení složené ze studentů a absolventů LFP UK. Máme zájem o urgentní medicínu a medicínu katastrof a snažíme se v tomto oboru vzdělávat i ve svém volném čase.

Jsme velice rádi, že se nás letos opět ujal MUDr. Korečko a připravil si pro nás workshop zaměřený na porod v terénu.

12. červen 2014 6085 kri

Rallye Rejvíz 2014

Ve dnech 21.5.-24.5.2014 tradičně jako již každý rok v tomto období proběhla mezinárodní záchranářská soutěž Rallye Rejvíz. Jedná se o velice prestižní soutěž, a proto jsme rádi, že jsme se ji jako členové LSS o.s. a zároveň studenti lékařské fakulty UK v Plzni mohli účastnit v kategorii MUC.RR.

1. červen 2014 4557 kri

Nová LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ NEUROFYZIOLOGIE

Kolegové, chci představit nové vědecké pracoviště fakulty – laboratoř Experimentální Neurofyziologie. Je součástí Biomedicínského centra LFP a její vznik umožnil management Fakulty vytvořením podmínek na evropské úrovni pro kvalitní přístrojové a personální zázemí. Jsem o to radši, že nabídka na vybudování laboratoře mi umožnila návrat po mnoha letech strávených v cizině.  

1. červen 2014 4109 kri

SOS EXTREME 2014 Metodické cvičení zdravotnických záchranářů

O víkendu 9. - 11. května proběhl v Dobřichovicích 6. ročník soutěže SOS 2014 Extreme, kterou pořádala Asociace dobrovolných záchranářů Česká Republika o. s. O velké popularitě této soutěže vypovídal fakt, že se na organizaci podílelo přes 100 lidí a zúčastnilo se 15 čtyřčlenných družstev z celé České republiky. Mezi soutěžícími byli záchranáři, dobrovolníci, hasiči a také naše 2 družstva ze sdružení Life Saving Support.

1. červen 2014 4021 kri

MEDICAMP 2014

7. května 2014 se na Ranči Šídlovák konal již 4. ročník dobročinného open air festivalu Medicamp pod záštitou děkana Lékařské fakulty v Plzni Univerzity Karlovy v Praze. Výtěžek byl věnován stejně jako v minulých letech Nadaci pro transplantace kostní dřeně.

25. květen 2014 3514 kri

54. Studentská vědecká konference 2013/2014

Záznamy z on-line vysílání 54. SVK a oceněné práce

30. leden 2014 11224 vyz

DARUJ KREV S UNIVERZITOU KARLOVOU

Jedná se o celouniverzitní soutěž v darování krve probíhající od 2. května do 13. června 2014. Tato akce je určena studentům Lékařské fakulty v Plzni.


Darovaná krev pomáhá zachraňovat životy. Stačí se rozhodnout a přijít darovat krev.

4. květen 2014 4923 kri

Děkanský tělovýchovný den, reportáž

Ať už jste se aktivně zapojili do některého z týmů, protáhli si nohy při turistickém pochodu nebo jen přišli fandit: pokud vás zajímají výsledky a podrobný komentář sportovních klání Děkanského dne 2014, čtěte zde. Velké díky zaměstnancům Ústavu tělesné výchovy LF za uspořádání a hladký průběh akce!

23. květen 2014 936 kri

Celonárodní soutěž NejUdálost našich dějin

Je založení Univerzity Karlovy NEJ událostí českých dějin?

Podpořme naši alma mater hlasováním v soutěži „NejUdálost našich dějin“.

17. květen 2014 3088 kri

Jak se studenti učí šít

V úterý 22. dubna 2014 se pitevna ústavu anatomie proměnila v chirurgický sál. Na sterilních stolech byly vedle sebe vyskládány šicí nástroje, jehly a nitě. Úkol zněl jasně – zašít ránu!

17. květen 2014 7390 kri

VI. Večerní vizita aneb Rok na Harvardu

Navečer v úterý 29. dubna se na ŠAFu sešlo přibližně 120 studentů, aby se zúčastnili již šestého setkání z cyklu besed VEČERNÍ VIZITA pod taktovkou studentského spolku Medicus Pilsensis, o.s.

Pozvání k povídání a diskusi tentokrát přijala prorektorka Univerzity Karlovy a vedoucí Ústavu histologie a embryologie doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

15. květen 2014 4358 kri

Akademická fotbalová bitva o Plzeň

Ačkoliv náš tým v dalším sportovním utkání mezi naší fakultou a Západočeskou Univerzitou,  které se odehrálo na hřiští SK ZČE Plzeň dne 7. 5. 2014, nezvítězil - LFP : ZČU (0:6) - naši hoši dali do zápasu vše..

25. duben 2014 6214 kri

Hokejový tým Lékařské fakulty přivezl úspěch z Akademického mistrovství ČR

Po loňské premiérové účasti se i v letošním roce tým Lékařské fakulty UK v Plzni představil na Akademickém mistrovství v ledním hokeji, které se konalo 22. 4. 2014 ve Slaném. Kvůli vynucené absenci několika klíčových hráčů a relativně úzkému kádru bylo jasné, že k úspěchu povede pouze zodpovědná defenzivní práce a týmový výkon celého kolektivu.

1. květen 2014 4229 kri

Workshop pro Life Saving Support

O víkendu 5. a 6. dubna se „sedm statečných“ – členů medického sdružení Life Saving Support účastnilo workshopu s využitím prvků kurzu CLS (Combat Life Saver). Pozvali jsme externího lektora, aby nás seznámil s postupy zdravotnického ošetření používaného v bojové medicíně, které jsme si vzápětí mohli vyzkoušet jak sami, tak v týmech.

19. duben 2014 5173 kri

VEČERNÍ VIZITA s rektorem UK

V úterý 1. dubna 2014 od 18:00 se konalo již páté setkání z cyklu VEČERNÍ VIZITA pod taktovkou studentského sdružení Medicus Pilsensis, o.s.. Přivítali jsme mezi námi vzácnou návštěvu - nově zvoleného rektora naší univerzity prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA!
V úterý 29. dubna v 18 hodin se konalo další setkání tohoto cyklu  - tentokrát s podtitulem "Rok na Harvardu". Pozvání přijala vedoucí Ústavu histologie a embryologie doc. MUDr. Milena KRÁLÍČKOVÁ, Ph.D., která je současně i novou prorektorkou Univerzity Karlovy.

16. duben 2014 5025 kri

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

7. dubna 2014 uplynulo přesně 666 let od založení Univerzity Karlovy. Na počest výročí se v aule Karolina sešli představitelé univerzity a jejich hosté na slavnostním shromáždění.

Při té příležitosti byla mj. předána Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, kterou získal kolektiv Lékařské fakulty UK v Plzni.

10. duben 2014 6075 kri

Nakladatelství Karolinum šíří své e-knihy prostřednictvím databáze ebrary

Středisko vědeckých informací - AKTUÁLNĚ

Nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum jako první v ČR šíří své e-knihy prostřednictvím databáze Ebrary. Pro členy akademické obce UK je přístup k těmto titulům zdarma! Přečtěte si oficiální tiskovou zprávu.

8. duben 2014 2625 kri

Školení první pomoci na gymnáziu v Klatovech

Po nedávném proškolení žáků 6. třídy základní školy Hloubětínská v Praze vycestovali zástupci Life Saving Support o.s. - sdružení dobrovolných záchranářů mimo své standardní působení v Plzni, a to konkrétně na klatovské gymnázium Jaroslava Vrchlického v Klatovech.

5. duben 2014 4501 kri

1. místo v projektu Fakulta roku v oboru Lékařství a farmacie

Zástupkuně České studentské Unie předává certifikát o umístění v anketěNaše fakulta  v projektu Fakultaroku.cz pro akademický rok 2013/2014 obsadila 1. místo v oboru Lékařství a farmacie.

Již loni jsme v této kategorii obsadili velmi hezké druhé místo, letos nás 982 hlasů "like" naprosto bezpečně vyneslo na místo první. 

3. březen 2014 3619 kri

5. Večerní vizita s rektorem naší univerzity

5. Večerní vizita s rektorem UKDne 1. dubna v 18 hodin přivítáme na další VEČERNÍ VIZITĚ vzácnou návštěvu. Hostem bude nově zvolený rektor naší univerzity prof.MUDr.Tomáš Zima, DrSc.,MBA.

Tématem přednášky bude Alkohol a jeho působení na lidský organismus.

 12. březen 2014 4549 kri

Zemřela paní Josephina Napravilová

paní J.Napravilová  13.1.2014 při návštěvě zástupců LFJen několik málo dní po oslavě stých narozenin zemřela spoluzakladatelka Nadace Vencovských a Josephiny Napravilové paní Josephina Napravilová. 

Díky její velkorysosti, lidskosti a touze podporovat talentované je každým rokem nejlepším studentům prvního a posledního ročníku  naší fakulty z fondu Nadace vypláceno  jako zvláštní stipendium 50 tisíc korun.

2. březen 2014 4188 kri

Školení první pomoci na školách

Zástupci sdružení LSS (Life Saving Support o.s.) ani v novém roce nezahálejí a proškolili v poskytování první pomoci další třídu, tentokrát  6. třídu Základní školy Hloubětínská v Praze.
  "Žádost o proškolení první pomoci až z Prahy nás příjemně překvapila. Prozatím nás opakovaně oslovovaly jen střední a základní školy z Plzně či blízkého okolí. Jsme rádi, že jsme mohli rozšířit hranice naší působnosti. "

23. únor 2014 5483 kri

Smuteční oznámení

smutecni oznameniS hlubokou bolestí oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým, že zemřel pan prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc.

Zesnul 14. prosince 2016 ve věku nedožitých 93 let.

Pokoj jeho památce!

 

 

16. prosinec 2016 2822 dvomi

Biomedicínské centrum má vlastní www stránky

Biomedicínské centrumBiomedicínské centrum Lékařské fakulty UK v Plzni má nyní svoje internetové stránky na adrese www.biomedic-plzen.cz. Dočtete se na nich o vědeckém zaměření centra, o výzkumných programech a složení výzkumných týmů. Postupně zde najdete také popis průběžně pořizovaného přístrojového vybavení, upoutávky na semináře a další informace.

6. únor 2014 1258 kri

Lyžařský běžecký kurz MODRAVA 2014

43 sportovních nadšenců a kamarádů do nepohody, vyrazilo 12.1. v 8.30 od VŠ kolejí v Plzni směrem Modrava na Šumavě, aby jak se v Plzni zprvu zdálo, při nedostatku sněhu více méně provozovali „horskou „ turistiku. O to větším překvapením bylo pro studenty, že sníh byl právě jedině v okolí Modravy.

2. únor 2014 4847 kri

VEČERNÍ VIZITA S BIOCHEMIÍ PO SVĚTĚ

V úterý 10. prosince 2013 od 17:00 uspořádal Medicus Pilsensis další z cyklu neformálních besed studentů s významnou osobností Lékařské fakulty v Plzni. VIZITA se tentokrát konala v posluchárně Šafránkova ústavu.

Naše pozvání tentokrát přijal Doc. MUDr. Vlastimil Habermann, CSc., legenda a vynikající vyučující z Ústavu biochemie a lékařské chemie.

7. leden 2014 5559 kri

Naše fakulta opět úspěšná ve výzkumu blízkém praxi

Lékařská fakulta UK v Plzni uspěla i v druhém kole „Pre-Seed“ projektů OP VaVpI. V rámci společného projektu s 1. LF UK a FaF UK se tým okolo Ing. J. Hrabáka, Ph.D., pokusí přiblížit praxi výzkum v oblasti identifikace proteinů periplasmového prostoru bakteriální buňky se zaměřením na proteiny zodpovědné za rezistenci k antibiotikům.
Zároveň se budou doktorandi i akademičtí pracovníci fakulty moci dále vzdělat v oblasti transferu technologií.

5. leden 2014 6400 kri

První ročník Mikulášského sportovního turnaje LFP a SSSČR

Ve čtvrtek 5.12.2013 se uskutečnil první ročník sportovního turnaje pod záštitou Lékařské fakulty v Plzni a Sdružení studentů stomatologie ČR.

Za účasti padesáti studentů v osmi týmech došlo k utkáním ve dvou sportech a to ve volejbale a ping pongu. 

17. prosinec 2013 4312 kri

WORLD AIDS WEEK

Jako každý rok, pořádala IFMSA CZ Plzeň  projekt věnovaný Světovému dnu boje proti AIDS (1.12.). Oproti minulým letům jsme ale tentokrát v rámci tohoto projektu pořádali více akcí. Z tohoto důvodu jsme změnili původní jméno World AIDS Day na World AIDS Week, pořádaný u nás v Plzni ve dnech na přelomu listopadu a prosince.

8. prosinec 2013 4865 kri

Fakultní pijavice

6. kapka

Letošní ročník se nám velice podařil, na transfuzní stanici dorazilo k odběru 39 lidí, což je docela veliký nárůst oproti minulému roku. 

Děkujeme všem příznivcům Pijavice, kteří nás podpořili, ať už svou krví nebo i jiným způsobem a doufáme, že jich v budoucnu ještě přibude. Poděkování patří i všem organizátorům, kteří se o naše dárce v průběhu těchto 2 dní starali.

4. prosinec 2013 4917 kri

Plzeň město výzkumu a vývoje

Město Plzeň si zvolilo Biomedicínské centrum LF UK v Plzni jako jedno z pěti výzkumných center, která prezentuje ve své nové publikaci. Tu vydal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně s cílem propagovat vědecko-výzkumný potenciál jako základ plzeňské prosperity.

Spolu s Biomedicínským centrem jsou v publikaci představena ještě čtyři výzkumná centra Západočeské univerzity v Plzni. 

27. listopad 2013 4974 kri

Gratulujeme doc. MUDr. Daně Müllerové, Ph.D.

Od 1. 11. 2013 se doc. Müllerová, vedoucí Ústavu hygieny a preventivní medicíny a Ústavu sociálního lékařství, stává členkou Resortní pracovní skupiny pro podporu a ochranu veřejného zdraví a prevenci nemocí a pro implementaci programu "Zdraví 2020" v ČR. Do této funkce byla jmenována hlavním hygienikem ČR, MUDr. Vladimírem Valentou, Ph.D..
Strategie "Zdraví 2020" se zaměřuje na hlavní problémy 53 členských států WHO regionu, především na nerovnosti ve zdraví, finanční krizi a související snižování veřejných výdajů ve zdravotnictví a nárůst výskytu chronických neinfekčních onemocnění. 

27. listopad 2013 3901 kri

Veletrh vzdělávání GAUDEAMUS 2013

Ve dnech 5. - 8. listopadu 2013 se na brněnském výstavišti konal veletrh vzdělání Gaudeamus, na kterém se studenti středních škol seznamují s možnostmi dalšího vzdělávání, které jim umožňují české i zahraniční univerzity.

Naše fakulta také měla na veletrhu své zastoupení, do Brna jsme přijeli ve složení dva studenti - Jan Razima a Tomáš Zajíc a dvě referentky studijního oddělení - Zdeňka Tykalová a Romana Forstová

18. listopad 2013 5570 kri

Nová technologie na stomatologii

V letošním říjnu získala Stomatologická klinika LF UK Plzeň a FN Plzeň z rozvojového projektu OPVK licence na využívání speciálního ortodontického softwaru, jehož využití představuje v rámci výuky, ale i poskytované zdravotní péče, významný inovativní posun.

11. listopad 2013 4862 kri

IFMSA pro začátečníky

Kdo přišel 29.10.  v 6 hodin večer na Šafránkův pavilon měl možnost dozvědět se vše o projektech a stážích pořádaných organizací IFMSA CZ v Plzni. Konal se zde totiž informační večer nazvaný IFMSA pro začátečníky.

7. listopad 2013 5952 kri

III. VEČERNÍ VIZITA

V úterý 23. října 2013 od 19:00 uspořádal Medicus Pilsensis další z cyklu neformálních besed studentů s významnou osobností Lékařské fakulty v Plzni.

VIZITA se tentokrát konala v posluchárně Procháskova ústavu, kam si našlo cestu tak velké množství studentů, že v aule byl obsazen doslova každý kousíček místa!

25. říjen 2013 7076 kri

Fotbalové utkání o Pohár děkana LF UK v Plzni mezi českými a zahraničními studenty - 1.ročník

Dne 8. 10. 2013 se konal historicky 1. ročník fotbalového utkání o Pohár děkana LF UK v Plzni mezi českými a zahraničními studenty.

Před utkáním pronesl děkan fakulty, pan prof. Boris Kreuzberg, proslov a následně provedl historicky 1. čestný výkop. Tímto panu děkanovi patří velké díky od všech hráčů. 

18. říjen 2013 8530 kri

INFOTOUR pro studenty prvního ročníku 2013

Dne 30.9.2013 se uskutečnil již 5. ročník INFOTOUR - důležité informační akce pro nově příchozí studenty 1. ročníku.

Jedná se o interaktivní procházku po Plzni, kterou jako tradičně zorganizoval Medicus Pilsensis ve spolupráci se Sdružením studentů stomatologie ČR. 

8. říjen 2013 4741 kri

Seznamovací a sportovní kurz LFP

Seznamovací kurz pro studenty budoucích prvních ročníků, neboli tzv. adapťák. To je něco, co naší fakultě chybělo. Až do roku 2013!

V polovině září se konal historicky první ročník, kterého se zúčastnilo bez jednoho 100 budoucích prváků. Staralo se o ně 15 organizátorů z vyšších ročníků všeobecného i zubního lékařství.

26. září 2013 7432 kri

Do Dvorany slávy Plzeňského kraje byl uveden prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc.

prof. MUDr. Jiří Valenta, DrSc. Profesor Jiří Valenta, emeritní děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni a emeritní přednosta Chirurgické kliniky LF UK v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, rozšířil seznam osobností, které byly uvedeny do Dvorany slávy Plzeňského kraje.

Ocenění si profesor Valenta převzal v pondělí 23. září 2013 z rukou hejtmana Milana Chovance. 

26. září 2013 12808 kri

Naši lékaři si nechali v USA patentovat speciální metodu chlazení krve

prof. MUDr. Martin MatějovičV rámci výzkumu Biomedicínského centra vynalezli lékaři naší fakulty a FN Plzeň speciální metodu chlazení krve v mimotělním oběhu.
Navrhli jsme a posléze v experimentech potvrdili účinnost tzv. selektivního ochlazení krve v mimotělním oběhu, které umožňuje provádění mimotělních očišťovacích metod bez nutnosti použít klasické protisrážlivé léky.

Prof.MUDr. Martin Matějovič, Ph.D.

5. srpen 2013 6966 kri

Fakulta přivítala špičkového vědce

V pondělí 22. 7. navštívil naší fakultu německý vědec dlouhodobě působící v USA, Peter Kuhn, Ph.D., Associate Professor ze Scripps Research Institute. Společně s pěti akademickými a vědeckými pracovníky naší fakulty, MUDr. Václavem Liškou, Ph.D., RNDr. Martinem Peštou, Ph.D., Mgr. Pavlem Pitulem, Ing. et Ing. Jiřím Polívkou a Ing. Lucií Vištejnovou vystoupil Dr. Kuhn na semináři věnovaném novinkám v oblasti buněčné a molekulární nádorové biologie.

3. srpen 2013 5903 kri

Významné úspěchy na mezinárodních vědeckých akcích

Akademičtí a kliničtí pracovníci Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice dosáhli v uplynulých dvou měsících významných úspěchů na mezinárodních vědeckých akcích - na americko-evropském kongresu cévní chirurgie LIVE 2013 a na 38. mezinárodním kongresu urogynekologů...

29. červenec 2013 10387 kri

Nová studentská anketa má smysl

Nová studentská anketa se vrací ke kořenům a akcentuje její původní smysl: na základě názorů studentů efektivně zlepšovat kvalitu výuky na naší fakultě. 

Anketu je možno vyplnit v Studentském Informacním Systému (SIS) přes internet (z domova, na studijním oddelení ...)
https://is.cuni.cz/studium/anketa

30. červen 2013 8467 kri

Osobní vzpomínka na velkého muže

Dne 24. července 2013 zesnul ve věku 87 let pan PROF. MUDr., RNDr. JAROSLAV SLÍPKA, DrSc..

Mnozí jste ho znali a mnozí obdivovali. My měly to štěstí s ním pracovat a tvořit. 

Jitka Kočová,
Milena Králíčková

8. srpen 2013 5627 kri

Seznamovací a sportovní kurz pro budoucí první ročník

Po prvním kole přijímacích zkoušek, které proběhlo 18.6.2013, a bez přijímacího řízení na základě prospěchu bylo přijato 408 studentů Všeobecného lékařství a 60 studentů Zubního lékařství.

Pro své budoucí spolužáky připravili členové IFMSA CZ třídenní kurz neboli tzv. „ADAPŤÁK“.
Poznejte nové spolužáky dřív než začne škola a povinnosti!

28. červen 2013 2013 kri

První významný milník v harmonogramu výstavby nových budov fakulty

S koncem března 2013 dokončili stavbaři společnosti Gemo Olomouc s.r.o. poslední ze základových konstrukcí nových budov Lékařské fakulty v Plzni. Dodrželi tak první významný milník v harmonogramu výstavby.

29. červenec 2013 4582 kri

Devatenáct profesorů UK převzalo v Karolinu jmenovací dekrety

Devatenáct profesorů Univerzity Karlovy převzalo 11. června ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety z rukou prezidenta Miloše Zemana a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy. Jmenovacího aktu se zúčastnilo celkem 58 profesorů z celkového počtu 66 jmenovaných.

Z Lékařské fakulty v Plzni to byli děkan fakulty, pan prof. MUDr. Boris KREUZBERG, CSc. a pan prof. MUDr. Jiří FERDA, Ph.D..

11. červen 2013 1395 kri

II. VEČERNÍ VIZITA

V úterý 14. května 2013 od 17:00 zorganizovala studentská skupina Medicus Pilsensis další z cyklu neformálních besed studentů s významnou osobností Lékařské fakulty v Plzni.
Pozvání studentů přijal doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc., proděkan pro zahraniční vztahy a přednosta ORL kliniky.

25. květen 2013 7037 kri

MEDICAMP

7. května 2013 to bylo již potřetí, co se konal Medicamp, tedy dobročinná akce pořádaná studenty naší fakulty, jejíž výtěžek  jde v plné výši na Nadaci pro transplantace kostní dřeně

Konečný výtěžek z celé akce činí 27 214 Kč.

21. květen 2013 5885 kri

Novinky ve fakultním e-shopu

Jak jsme před nedávnou dobou avizovali, došlo k rozšíření sortimentu e-shopu o placky a přívěsky na klíče s otvírákem s logem Lékařské fakulty UK v Plzni a dvěma zcela novými originálními motivy.

Věříme, že se Vám budou líbit a už nyní se můžete těšit na další nové kousky, kterými budeme internetový obchod fakulty dále obohacovat.

16. květen 2013 1626 kri

Cyklus besed VEČERNÍ VIZITA

V úterý 16. dubna 2013 od 17:00 proběhla v přednáškovém sále Šafránkova pavilonu první z cyklu neformálních besed studentů s významnou osobností naší fakulty. 

Vzhledem ke kladným ohlasům  proběhne další setkání v úterý 14. května od 17:00 ve VŠ klubu Ucho na Bolevecké koleji. Naším hostem bude tentokrát proděkan pro zahraniční styky doc. MUDr. Jaroslav Slípka, CSc.

6. květen 2013 8775 kri

53. STUDENTSKÁ VĚDECKÁ KONFERENCE LF UK v Plzni 2013

24.4.2013

VÍTĚZNÉ PRÁCE

- Sekce pregraduální

- Sekce postgraduální

29. duben 2013 16084 kri

Exhibiční hokejové utkání

Ve středu 24.04.2013 se na Zimním stadionu na Košutce uskutečnilo Exhibiční utkání mezi nově vzniklým hokejovým týmem LF Plzeň a zaměstnanci LF/FN. V utkaní, ve kterém absolutně nešlo o výsledek, zvítězil LFP Hockey Team 7:2. 

2. květen 2013 7075 kri

Nemocnice pro medvídky

Nemocnice pro medvídkySkupina studentů fakulty, členů IFMSA CZ navštívila mateřskou školu v Doudlevecké ulici v rámci projektu Nemocnice pro medvídky.

Cílem projektu Nemocnice pro medvídky je pomoci dětem předškolního věku zbavit se strachu z „bílých plášťů“, ukázat dětem nutnost návštěvy lékaře, seznámit je s nástroji, se kterými se v ordinacích běžně setkávají, a naučit s lékařem komunikovat.

14. duben 2013 7249 kri

Zajištění evidence publikační a patentové činnosti pro RIV

Počet získaných RIV bodů 2012

Počet získaných RIV bodů je jedním ze základních kritérií hodnocení kvality a výkonu fakulty a přímo ovlivňuje fimancování naší školy. Průběžný a kvalitně prováděný sběr dat publikační a patentové činnosti je nezbytnou součástí vědecké činnosti fakulty.

Nově přidáno: 
- pozvánka na seminář k problematice vykazování publikační činnosti
-
Aktualizace seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik

5. duben 2013 9127 kri

Byl zahájen provoz fakultního e-shopu

E-shop LFPL UKZahlédli jste fakultní trička, šátky a další promo předměty s logem LFP UK a nevíte kde je koupit? Navštivte náš fakultní e-shop!

Zájemci si mohou vybrat z momentální fakultní nabídky triček a polokošil, šátků, kravat, či šálků. Další sortiment jako mikiny nebo placky pro Vás ještě připravujeme. K dostání je také Soubor modelových otázek k přijímacím zkouškám na lékařskou fakultu.

26. březen 2013 1512 kri

Sdružení dobrovolných záchranářů - účast na soustředění hasičů a záchranářů SHAZ

Sdružení dobrovolných záchranářů - účast na soustředění hasičů a záchranářůO víkendu 22-24.3.2013 se členové Sdružení dobrovolných záchranářů naší fakulty zúčastnili cvičení hasičů a záchranářů SHAZ v jihočeských Čimelicích.

V terénu si mohli zkusit, jaké to je zasahovat v krizových situacích, se kterými se můžou setkat v běžném životě hlavně jako záchranáři a budoucí lékaři.

27. březen 2013 6462 kri

Finanční dar Hospicu sv. Lazara

IFMSA CZ - předání daru hospici

Studenti naší fakulty, členové IFMSA CZ Plzeň předali výtěžek z vánočních dobročinných akcí Hospicu sv. Lazara.

"Chtěli bychom i touto cestou poděkovat všem účastníkům a přispívajícím za štědrost. Jsme hrdí, že jsme hospicu mohli předat bezmála 11 tisíc korun...."

11. březen 2013 6671 kri

2. místo v projektu Fakulta roku v oboru Lékařství a farmacie

Diplom Fakulta roku 2012/13Vážení a milí kolegové, milí studenti,

s potěšením jsem přijal zprávu o vynikajícím umístění naší fakulty v projektu Fakultaroku.cz pro akademický rok 2012/2013. Naše fakulta obsadila výborné 2. místo v oboru Lékařství a farmacie.........

2. březen 2013 6023 kri

Nejlépe hodnocené předměty studentské ankety 2011/12

Roč. Všeobecné lékařství Zubní lékařství
1. Latina Histologie a embryologie
2. TV, Histologie a embryologie TV, Klinické zubní lékařství
3. TV, Patologie TV, Konzervační zub.lék.a endodoncie
4. Praxe - Interna, Neurologie Neurologie
5. Anesteziologie, res. a neod. péče  

29. listopad 2012 6636 kri

Stánek Univerzity Karlovy v Praze na Dni vědy dne 23. 11. 2012

Den vědyLékařská fakulta v Plzni byla letos vybrána vedením Univerzity Karlovy, aby celou univerzitu reprezentovala na 6. ročníku akce zvané Den vědy na pražských vysokých školách, pořádané na Vysoké škole ekonomické. 

27. listopad 2012 11732 kri

Slavnostní poklepání základního kamene UNIVERZITNÍHO MEDICÍNSKÉHO CENTRA - 9.11.2012

Po dokončení přípravných prací se naplno rozjede výstavba první části Univerzitního medicínského centra. V pátek 9. listopadu byl za účasti rektora UK a dalších významných hostů včetně náměstka ministra pro výzkum a vysoké školství Mgr. Tomáše Hrudy, primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy a biskupa plzeňské diecéze Mons. Františka Radkovského slavnostně poklepán jeho základní kámen.

9. listopad 2012 709 kri

Na staveništi nových budov LFP začaly přípravné práce

Pokud se často pohybujete v okolí Fakultní nemocnice v Plzni, možná jste již zaznamenali, že na staveništi Univerzitního medicínského centra pod alejí Svobody se již začalo pracovat.
S říjnem nastalo období vegetačního klidu, pro zhotovitele stavby to však bylo naopak povelem ke zvýšené aktivitě, neboť prvním viditelným krokem při přípravě staveniště na stavbě UniMeC bylo vykácení dřevin. Zároveň na místo nastoupili archeologové, aby provedli zjišťovací archeologický výzkum......

29. říjen 2012 835 kri

Dětský den s Fakultní nemocnicí Plzeň a MO Plzeň 1

detsky denV sobotu 3. června 2017 v lochotínském parku „U bazénu“ se uskuteční Dětský den  ANEB DEN ZDRAVÉ LEGRACE, který je určen pro širokou veřejnost.  

Celé odpoledne se děti budou nejen bavit, ale něco se i naučí. Zábavnou formou budou  vtaženi do říše „Zdraví - to nejcennější, co máme“,  ZDRAVÍ a zábava budou hlavními tématy Dětského dne 3. 6. 2017.

31. květen 2017 1087 dvomi

Do Dvorany slávy Plzeňského kraje byl uveden i docent Rudolf Barcal

Docent Rudolf Barcal byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje. Osobnosti, které mají celostátní význam v oblasti vědy, umění a sportu, ocenil hejtman Milan Chovanec.

V kategorii věda za celoživotní přínos v oblasti medicíny do Dvorany slávy vstoupil docent Rudolf Barcal, který letos oslavil osmdesáté jubileum. Lékař, vědec a pedagog je zakladatelem oboru hyperbarická medicína v Plzni.

13. září 2012 6116 kri

Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů

Výzkumný záměr - prof.MatějovičV letech 2005-2011 byla Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta UK v Plzni řešitelem rozsáhlého výzkumného záměru s názvem Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů (hlavní řešitel 2005 prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc. Jr.; prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD hlavní řešitel 2006-2011).
Výzkumný záměr byl podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Předmětem výzkumné činnosti byla náhrada a podpora některých životně důležitých orgánů při akutním nebo chronickém selhávání jejich funkcí.

28. květen 2012 5362 kri

UNIMEC - nový univerzitní kampus

Poblíž Fakultní nemocnice v Plzni vyroste do roku 2014 první část plánovaného nového univerzitního kampusu, v němž najdou moderní zázemí některé teoretické ústavy fakulty.

Součástí kampusu bude i Biomedicínské centrum, které se bude zabývat výzkumem regenerace a náhrady životně důležitých orgánů. Prostory uvolněné po přestěhování ústavů přispějí ke zvýšení komfortu ve stávajících budovách fakulty.

14. květen 2012 2063 adm

Odstartoval projekt MODIM

1. dubna 2012 odstartoval neinvestiční vzdělávací projekt s dosud největší dotací v historii LF v Plzni.

Jedná se o částku 36,6 mil Kč a projekt má název: "Modernizace didaktických metod cestou podpory systému elektronického vzdělávání – MODIM".

Autoři projektu jsou pracovníci Biofyzikálního ústavu Lékařské fakulty UK v Plzni, oddělení OVAVT.

3. květen 2012 5201 dvo

Vánoční strom FN Plzeň

stromekPřijde letos opět radost, veselí a Ježíšek i do nemocničních pokojů? Chcete-li udělat radost těm, kteří kvůli dlouhodobé nemoci tráví Vánoce ve FN Plzeň – ať už jde o děti nebo seniory – klikněte na webu FN na Vánoční strom splněných přání. Zde si můžete vybrat vánoční dárek pro konkrétního člověka či oddělení. Koupí dárků uděláte velkou radost lidem, kteří nemohou zažívat jedinečnou domácí vánoční rodinnou atmosféru. 

http://www.fnplzen.cz/strom_prani_2016

13. prosinec 2016 1732 dvomi

Hodnocení výuky studenty za rok 2015/16

Celkem se do ankety zapojilo přibližně 32 % studentů (nejlepší účast z lékařských fakult v ČR). Studenti připojili 1394 slovních komentářů k jednotlivým předmětům, vyučujícím a studijnímu oddělení a nevýukovým pracovištím fakulty (jídelně, děkanátu …).

Hlavní letošní změny:

- anketa je studentům otevřená průběžně, nemusí čekat na její otevření,
- ke komentářům studentů může pedagog rovnou diskutovat,
- do zprávy jsme přidali grafická vyjádření trendů.

23. leden 2017 402 dvomi

Letní škola experimentální chirurgie

(4. července – 15. července 2016)

Již potřetí pořádala Lékařská fakulta UK v Plzni dvoutýdenní letní vzdělávací kurz „Summer School of Experimental Surgery“ (SSES). Kurz se konal v Biomedicínském centru LF UK a byl zaměřen na seznámení s metodikami vědecké a výzkumné práce a nácvik chirurgických technik. 

    Výuka kurzu,probíhala v anglickém jazyce. Většina z dvaceti šesti účastníků pocházela ze zahraničních univerzit, zúčastnilo se ho však i pět studentů z naší univerzity. 

18. srpen 2016 4239 kri

LFP spouští novou podobu internetových stránek

Po téměř tříletém fungování stávajících webových stránek jsme se, s ohledem na potřebu zařadit novou sekci Specializačního vzdělávání a na reakce našich uživatelů i správců jednotlivých sekcí, rozhodli k výraznější změně.

Jejím cílem je větší přehlednost, jednodušší orientace a nový, odlehčený grafický design. Věříme, že se Vám jejich podoba i struktura budou líbit a za veškeré postřehy či další náměty děkujeme.

14. květen 2012 3518 adm

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
Výběrové řízení Asistent/Odborný asistent Urologická klinika

V Plzni dne 26. 9. 2019 Č. j.: UKLFP/272548/2019-1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

26. září 2019 1

Výběrová řízení
Výběrové řízení - Odborný/á asistent/ka - Stomatologie

č.j.: UKLFP/269903/2019 -1 Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové [...]

23. září 2019 1

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém