Archiv úvodních článků

Prof. Matějovič uveden do Dvorany slávy hejtmana Plzeňského kraje

dvorana slavy 2016Po roce se opět otevřela Dvorana slávy hejtmana PK, aby přijala nové členy. Tentokrát se hejtman rozhodl ocenit mezi jinými také prof. Martina Matějoviče, přednostu I. interní kliniky LF a FN Plzeň.

Ten ve svém poděkování za toto ocenění zdůraznil, že úspěchy v medicíně vnímá jako zásluhu nikoli jednotlivce, ale celého kolektivu lidí.

15. září 2016 2955 dvomi

MODRAVA 2016

Modrava 2016Reportáž z Zimního kurzu - lyže běh 

I tento rok jsme měli štěstí na sněhové podmínky na Modravě. S naším příjezdem se začal sypat sníh a tři dny nepřestal. Takže jsme zažili Modravu jak ještě nikdy. Na našich výletech jsme si razili stopu po kolena zapadaní sněhem, ale i jsme na hlavních tratích klouzali v připravené stopě. Zatím nejpočetnější výprava 58 účastníků si zajisté odvezla mnoho prima zážitků ze sportování tak i ze společných večerů v penzionu. 

26. leden 2016 4831 kri

Výsledky studentské ankety 2014/15 jsou zveřejněné

Nejdůležitější zjištění jsou shrnuta ve Zprávě hodnotící komise. Novinkou je publikace "skokanů roku" (zlepšení o více jak 5 míst v žebříčku pracovišť) a selekce 2 palčivých problémů, jejichž řešení budeme sledovat. V SIS jsou zveřejněna všechna číselná hodnocení (předmětů i pedagogů), přednostové dostali všechny komentáře a žebříčky týkající se jejich pracoviště.

21. leden 2016 233 kri

Třetí ročník volejbalového turnaje LFP a SSSČR

Ve čtvrtek 5. 11. 2015 proběhl v tělocvičně na boleveckých kolejích třetí ročník volejbalového turnaje pod záštitou Lékařské fakulty v Plzni a Sdružení studentů stomatologie ČR.
Za účasti třicetišesti studentů v šesti týmech došlo k utkání v oblíbeném sportu volejbalu. Turnaj odstartoval v jednu hodinu úvodním slovem organizátorů, kteří vysvětlili základní pravidla turnaje a popřáli soutěžícím hodně štěstí při hře.

15. listopad 2015 3327 kri

Návštěva z Imperial College London

Lékařskou fakultu v Plzni navštívily v říjnu 2015 zástupkyně oddělení vědy a výzkumu na Imperial College London: Lynne Cox, ředitelka oddělení, a její kolegyně Carole Meads. V dopolední části návštěvy si dámy prohlédly nové prostory Biomedicínského centra a Ústavu biologie a v několika krátkých prezentacích jim byly představeny hlavní směry výzkumu na fakultě.

15. listopad 2015 3518 kri

Chirurgické šití

Ve dnech 23. a 25. listopadu se v prostorách Biomedicínského centra naší Lékařské fakulty uskutečnil volitelný předmět „Chirurgické šití“. Tento kurz byl pořádán Chirurgickou klinikou pod záštitou Biomedicínského centra.  

K výuce posloužily i multimediální materiály vytvořené pro Mezinárodní letní školu experimentální chirurgie (více na www.sses.eu).  

8. prosinec 2015 4140 kri

Knihovna SVI má svůj profil na sociálních sítích

Knihovna je Vám od září k dispozici také na sociálních sítích Facebook a Twitter.
Oba komunikační kanály jsou využívány především pro prezentaci novinek a aktuálních informací z knihovny, pro zpestření jsou zveřejňovány také odkazy na zajímavé články z oblasti medicíny, o dění v Plzni a okolí či samozřejmě z prostředí fakulty i univerzity.

28. říjen 2015 3222 kri

Promoce absolventů doktorského studijního programu


Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se konala ve Velké aule Karolina slavnostní promoce absolventů doktorského studijního programu.

Své diplomy obdrželi tito absolventi: MUDr. Katarína Babčová, MUDr. Jindřich Branžovský, MUDr. Miroslava Čásová, Mgr. Pavla Kovaříková, Mgr. Petr Martínek, MUDr. Jaroslav Novák, MUDr. Markéta Straková Špišáková, MUDr. Lumír Šašek, MUDr. Jiří Šmejkal.

10. prosinec 2015 5942 kri

Promoce nových docentů 1. října 2015

Dne 1. října 2015 proběhly ve Velké aule Karolina slavnostní promoce nových docentů Univerzity Karlovy v Praze. Své dekrety z rukou Jeho Magnificence pana rektora profesora Zimy převzali i zástupci Lékařské fakulty v Plzni doc. MUDr. Jan Beneš, Ph.D., doc. MUDr. Jiří Moláček, Ph.D., doc. MUDr. Jan Mraček, Ph.D.

13. říjen 2015 7679 kri

Letní škola experimentální chirurgie

V červenci proběhla v prostorách Biomedicínského centra LF UK v Plzni dvoutýdenní Letní škola experimentální chirurgie, která byla za účasti děkana lékařské fakulty zakončena 17.7.2015 na plzeňské radnici slavnostním předáním certifikátů 24 úspěšným účastníkům.

14. srpen 2015 5582 kri

MUDr. Jaroslav Novák Ph.D. si přivezl čtyři medaile z Medigames

Tradiční Světové hry lékařů, známé jako Medigames, se po celý týden 18.-25.7.2015 odehrávaly již po šestatřicáté v irském Limericku.
Se čtyřmi medailemi se z her vrátil plzeňský tělovýchovný lékař MUDr. Jaroslav Novák Ph.D. z Ústavu tělovýchovného lékařství LF UK v Plzni. Vedle tří plaveckých bronzových medailí na 50 m motýlek, 100 m prsa a 200 m polohový závod si vyběhl i stříbro v desetikilometrovém terénním krosu.

14. srpen 2015 6748 kri

Den vědy pražských vysokých škol Scientia Pragensis 2015 a Vědecký jarmark

9. září se naše fakulta zúčastnila dvou akcí prezentující veřejnosti vědu zábavnou a poutavou formou. O stánky naší fakulty měly návštěvníci akcí Den vědy pražských vysokých škol Scientia Pragensis i Vědeckého jarmarku značný zájem. Zástupci plzeňské Lékařské fakulty předvedli např. ukázku resuscitace, včetně využití externího defibrilátoru, měřila se procenta tělního tuku, zjišťovaly krevní skupiny, analyzoval jídelníček, k vidění byla projekce experimentálních operací a demonstrace modelu porodních cest se speciálním softwarem.

12. září 2015 2394 kri

Děkan LFP uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, prof. MUDr. Boris Kreuzberg, CSc., byl dne 15. 9. 2015 uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje. Do této pomyslné síně vstupují každoročně, letos již posedmé, významné osobnosti regionu v oblasti vědy, sportu, managementu a společenského života, které zároveň v daném roce slaví významné životní jubileum.

17. září 2015 4747 kri

Prof. Milanu Horovi udělen čestný doktorát na Univerzitě Carola Davily

Přednostovi Urologické kliniky LF UK v Plzni a FN Plzeň, prof. MUDr. Milanu Horovi, Ph.D., MBA, byl 28. května 2015 udělen titul Doctor honoris causa na prestižní Carol Davila University of Medicine and Pharmacy (Bukurešť, Rumunsko). Stalo se tak při příležitosti konání 3. vědeckého kongresu s mezinárodní účastí (IIIrd Scientifical Congress with international participation) na této univerzitě.

18. červen 2015 4570 kri

BĚŽKY 2015

Letošní  běžecký kurz na Modravě jsme měli štěstí na lepší sněhové podmínky než loni, dokonce jsme trefili i slušné počasí na sportování. To počasí zmiňuji z důvodu, že než jsme odjížděli na kurz, tak v hlavním zpravodajství Televizních novin byly vidět záběry z Modravy přímo od penzionu Modrava, kde jsme měli bydlet, a na nich se všude valila voda.

9. únor 2015 5524 kri

Medicamp 2015

Dne 6. května 2015 se na Ranči Šídlovák konal letos již 5. ročník dobročinného open air festivalu Medicamp. Veškerý výtěžek z akce jsme se rozhodli věnovat stejně jako v minulých letech Nadaci pro transplantace kostní dřeně.

8. červen 2015 3709 kri

Naši medici se aktivně zapojili do projektu MiniPlzeň

V Mini­Plzni se stala nehoda tramvaje a autobusu, při níž se zranily desítky lidí......mladí záchranáři situaci perfektně zvládli.

Mini-Plzeň je prázdninový projekt, kde děti přebírají  ve svém městě roli dospělých, mají svoji radnici, banku, restauraci, noviny, obchodní dům, který prodává jejich vlastní výrobky. Ve středu 15.7. si vyzkoušely pod vedením studentů naší fakulty i role záchranářů.  

16. červenec 2015 4025 kri

Kurzy zdravého životního stylu a kritického myšlení pro studenty medicíny

Lékařská fakulta v Plzni pořádá kurzy zdravého životního stylu a kritického myšlení pro studenty medicíny.

Program je koncipován prakticky a "zážitkovou formou" - zdravou výživu se účastníci naučí realizací receptů přímo v kuchyni, zásady pohybové aktivity nasají v tělocvičně, schopnost rozlišit pravdu od podvodu (kritické myšlení) si nacvičí reálným prováděním experimentu.

24. únor 2015 4405 kri

Doc. Jaroslav Hrabák získal cenu Neuron

Mikrobiolog Jaroslav Hrabák, manažer Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni, se stal jedním z pěti mladých vědců oceněných v roce 2015 nadačním fondem Neuron. Cena Neuron pro mladé vědce je udělována českým vědcům do 40 let za vynikající vědecké výsledky a jako ocenění jejich dosavadní práce a povzbuzení pro další vědeckou práci. Doc. Ing. J. Hrabák, Ph.D., ji získal díky svému výzkumu odolnosti bakterií proti antibiotikům.
AKTUALIZACE: Dne 5. 6. od 20:05 na ČT 24 – pořad Hyde Park Speciál se všemi laureáty ceny Neuron! 

7. květen 2015 5657 kri

Znalostní informační zdroj pro lékařskou praxi

Fakulta získala přístup do databáze UpToDate (přímý přístup / vzdálený přístup). Zrovna tak má podle licence možnost využívat UpToDate fakultní nemocnice ( přímý přístup). Jedná se o informační zdroj pro lékařskou praxi založený na důkazech (tzv. evidence-based medicine). Přístup skončí 30. 11. 2015. Další podrobnosti naleznete na stránce českého poskytovatele.

19. leden 2015 5241 kri

Stavba roku Plzeňského kraje - čestné uznání pro novostavby Lékařské fakulty

27. 5. byla v Měšťanské besedě slavnostně udělena ocenění vítězům soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2014. Kromě hlavních ocenění udělila odborná porota i čtyři čestná uznání. Jedno z nich získal komplex nové budovy teoretických ústavů a Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni za „jednoduchý moderní architektonický vzhled a vysoce efektivní uspořádání složitých vnitřních vazeb budovy“.

31. květen 2015 4347 kri

Fakulta hostila setkání svých absolventů

Ve dnech 5. – 6. 3. 2015 se na fakultě konalo setkání zahraničních absolventů z ročníku 2012 a 2013 Skupina 18 absolventů převážně z Portugalska, kteří sami tuto schůzku iniciovali, se ve čtvrtek 5. 3. dopoledne v Šafránkově pavilonu setkala s děkanem fakulty, svými bývalými vyučujícími, pracovníky zahraničního studijního oddělení a také se současnými zahraničními studenty.

18. březen 2015 4988 kri

Naše fakulta na slavnostním zahájení Plzeň - EHMK 2015

V sobotu 17. 1. 2015 se Plzeň oficiálně otevřela světu zahajovací slavností roku, v němž je Evropským hlavním městem kultury. Velkolepá kulturní akce s videomappingem, artisty, provazochodcem, prvním rozezněním zvonů na věži chrámu sv. Bartoloměje a dalšími uměleckými prvky.
Návštěvníci se na tuto akci „slévali“ ve čtyřech průvodech symbolizujících nejen čtyři plzeňské řeky, ale také „to nejlepší, co Plzeň může nabídnout“. Do jednoho z těchto průvodů se zapojila i naše fakulta

20. leden 2015 4363 kri

České akademické hry v Olomouci 2015

7. – 12. 9. 2015

Do Olomouce jsme za Lékařskou fakultu vyslali čtyři sportovní zástupce ve sportech : plavání, vodní sprint K1, stolní tenis, atletika (1500m). Naše účast byla velmi úspěšná, naši studenti přivezli  2 x zlato, 1x stříbro, 2 x bronz a jedenkrát po 5-tém, 6-tém a sedmém místě.

18. září 2015 3110 kri

125 let od narození Jaroslava Šafránka

Dne 23. 5. 1890 se narodil Jaroslav Šafránek, jeden z prvních děkanů Lékařské fakulty v Plzni. Znáte-li jeho jméno jen z názvu Šafránkova pavilonu, možná váš překvapí, jak široký byl jeho vědecký záběr. Věnoval se experimentální fyzice, studoval využití fyziky v lékařství. V době po 1. světové válce jej zaujala zpráva o demonstraci první televizní aparatury, a to natolik, že se poté sám intenzivně věnoval vývoji systému televize – až po první úspěšnou demonstraci přenosu obrazu u nás v roce 1935. Další zajímavosti o jeho životě a práci, včetně jeho působení v Plzni a zásluh o lékařskou fakultu, se můžete dovědět zde.

28. květen 2015 3010 kri

Propagace vědy má v ČR svou soutěž Famelab

Věděli jste, že existuje síto na plyny? ... že mají strnadi různé dialekty? ... že izomery boranů jsou klíčovou součástí vývoje laserů budoucnosti?

Tyto informace a mnohé další jste měli možnost se dovědět loni v květnu na akci s názvem Famelab. Jedná se o soutěž mladých vědců, ve které je cílem srozumitelně vysvětlit své vědecké téma za tři minuty. Nejlépe tak, aby tomu porozuměl i laik a pokud možno se ještě pobavil.

19. leden 2015 3016 kri

Promoce Ph.D. studentů 28. 11. 2014

Gratulujeme novým absolventům doktorského studijního programu a přejeme jim, aby se vědě i nadále věnovali.

17. prosinec 2014 6555 kri

Fotbalové utkání LFP a ZČU

ZČU : LFP 4:1 (2:0)

Dlouho očekávaná fotbalová bitva "Davida" z Lékařské fakulty a "Goliáše" ze Západočeské univerzity se odehrál za slunečného středečního odpoledne 29. 4. 2015 na hřišti ZČE Plzeň. Třeba říci, že předzápasové spekulace bookmakerů a převaha sázkových kanceláří hovořily jasně ve prospěch fotbalistů ze ZČU, avšak odhodlaní “medici“ se neohlíželi na statistické předpoklady a byli rozhodnuti velkého rivala, co nejvíce potrápit.

5. květen 2015 4574 kri

Lékaři FN : Studenti LFP 1:7 (0:4)

Ve středu 15. 4. 2015 se odehrálo každoroční fotbalové utkání mezi fotbalovými celky studentů LFP a doktory z Fakultní nemocnice Lochotín. Zápas nebyl zdaleka tak jednoznačný, jak to podle výsledku vypadá a byl určitě dobrou přípravou na souboj našich studentů s velkým rivalem ze Západočeské univerzity

Utkání se ZČU se odehraje na stadionu ZČE Plzeň ve středu 29. 4. od 17:00.

23. duben 2015 4851 kri

Karel Ježek hostem pořadu Na plovárně

MUDr. Karel Ježek, vedoucí Laboratoře experimentální neurofyziologie Biomedicínského centra, byl hostem Marka Ebena v pořadu České televize „Na plovárně“. Záznam pořadu je dostupný na webových stránkách ČT.

28. květen 2015 3697 kri

Lékařská fakulta v Plzni otevřela oficiální YouTube kanál

Lékařská fakulta v Plzni Univerzity Karlovy začíná komunikovat se studenty, zaměstnanci a veřejností pomocí moderního sociálního média - YouTube kanálu.

Na rozdíl od podobných aktivit na jiných lékařských fakultách se v Plzni soustředí na autentické reportáže ze studentského a společenského života a zajímavé odborné aktivity zaměstnanců fakulty. 

28. leden 2015 4689 kri

Reprezentační ples fakulty 2015

Reprezentační ples Lékařské fakulty UK v Plzni se v roce 2015 uskutečnil tradičně v prostorách Měšťanské Besedy v Plzni, v pátek 6. března. 

26. březen 2015 4844 kri

Cenu Anděl pro dobrovolníky v sociálních službách získal i student fakulty

V pátek 19.12. 2014 v rámci tradiční akce ANDĚL 2014, kterou pravidelně pořádá Odbor sociálních služeb ve spolupráci s Kanceláří primátora, město Plzeň již tradičně oceňovalo  dobrovolníky a pracovníky v sociálních službách.

Cenu Anděl převzal student 2. ročníku LF UK v Plzni, Jáchym Wiesner.

1. duben 2015 3600 kri

Vítězství práce naší studentky na Celostátní studentské vědecké konferenci

Ve dnech 20.-21.11.2014 se studentka naší lékařské fakulty Kristýna Bajcurová (6. ročník) zúčastila Celostátní studentské vědecké konference, kterou hostila naše sesterská Lékařská fakulta v Hradci Králové.

Naši fakultu reprezentovala příkladně a její přednáška LISA - NOVÝ SOFTWARE PRO VOLUMETRII JATER byla oceněna prvním místem v sekci lékařské klinické obory.

26. listopad 2014 5371 kri

Druhý ročník sportovního turnaje LFP a SSSČR-Halloween

Ve čtvrtek 30. 10. 2014 proběhl v tělocvičně na boleveckých kolejích druhý ročník sportovního turnaje pod záštitou Lékařské fakulty v Plzni a Sdružení studentů stomatologie ČR.
Za účasti třicetišesti studentů v šesti týmech došlo k utkání v oblíbeném sportu volejbalu. Turnaj odstartoval v jednu hodinu úvodním slovem organizátorů, kteří vysvětlili základní pravidla turnaje a popřáli soutěžícím hodně štěstí při hře.

11. listopad 2014 4606 kri

Doktor Ježek strávil 7 let v týmu manželů Moserových, čerstvých držitelů Nobelovy ceny

MUDr. Karel Ježek, Ph.D., vede Laboratoř experimentální neurofyziologie v Biomedicínském centru naší fakulty. Teprve nedávno se však vrátil z Kavliho institutu systémové neurovědy, který je součástí univerzity v Trondheimu a v němž působí May-Britt a Edvard Moserovi. Právě tito vědci, kteří se věnují výzkumu mozku, získali v uplynulých dnech Nobelovu cenu za lékařství. Doktor Ježek v týmu strávil celkem sedm let a nadále s nimi spolupracuje.
Přečtěte si celý článek na iForum.

10. říjen 2014 4230 kri

Cena za rozvoj chirurgie pro rok 2014

Přednosta Chirurgické kliniky Lékařské fakulty v Plzni a Fakultní nemocnice Plzeň, proděkan pro vědu a výzkum prof.MUDr. Vladislav Třeška DrSc. získal prestižní cenu prof. Júlia Petřivalského - „Cena za rozvoj chirurgie pro rok 2014“ .

Cenu mu při slavnostním zahájení Českého chirurgického kongresu v Mikulově předali předseda České chirurgické společnosti prof. MUDr. Miroslav Ryska,CSc. a prezident kongresu prof.MUDr.Ivan Čapov,CSc.

29. listopad 2014 3535 kri

Portál elektronických zdrojů Univerzity Karlovy

Portál elektronických informačních zdrojů UK zpřístupňuje elektronické informace pro vědu, výzkum a výuku dostupné na UK.

Středisko vědeckých informací (knihovna) pro Vás připravilo návod jak se k portálu přihlásit i z počítačů mimo fakultu.

1. listopad 2014 3943 kri

Den celoživotního vzdělávání 2014

V sobotu 11. října 2014 uspořádala Univerzita Karlova Den celoživotního vzdělávání. Jak říká v reportáži prorektorka pro studijní záležitosti, doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D., univerzita se snaží nabídnout vzdělání „všem od 3 do 99 let“. 

16. říjen 2014 4147 kri

Seminář Sekce mladých lékařů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof

Členové Life Saving Support o.s., studenti naší fakulty,  navštívili během zářijového víkendu výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje. V areálu Kladenské nemocnice se totiž konal seminář Sekce mladých lékařů Společnosti urgentní medicíny a medicíny katastrof, jehož uskutečnění perfektně zosnovala MUDr. Jana Šeblová.

1. listopad 2014 5251 kri

Na mistrovství světa v Inline alpine slalomu získala naše studentka bronzovou medaili

Mistrovství světa v Inline alpine slalomu se konalo 11.-14.9. v Oberhundemu v Německu.

Studentka budoucího čtvrtého ročníku  Barbora Procházková získala  bronzovou medaili ve slalomu družstev a v obřím slalomu se umístila v elitní desítce.
Gratulujeme!

24. září 2014 3326 kri

Promoce nových docentů 9. prosince 2014

Dne 9. prosince 2014 proběhly ve Velké aule Karolina slavnostní promoce nových docentů Univerzity Karlovy. Celkem bylo za Univerzitu Karlovu promováno 35 docentů.
Lékařská fakulta v Plzni měla na promoci dva nové docenty, kteří byli jmenováni již k 1. 7. 2014, doc. RNDr. Marii Hubálek Kalbáčovou, Ph.D. a doc. MUDr. Vladimíra Přibáně, Ph.D.

10. prosinec 2014 4989 kri

O vědě a vědcích

Tip děkana fakulty:

V rámci cyklu „O vědě a vědcích“ budou na České televizi během podzimu 2014 představena vybraná výzkumná pracoviště Univerzity Karlovy. Díl s názvem Podpora života, který je v plánu vysílání 26. 9., je věnován vědcům z Lékařské fakulty v Plzni.

Doporučuji zhlédnout!

26. srpen 2014 5078 kri

Virtuální realita může podpořit léčbu závislostí

Psychiatr Jiří Podlipný z FN Plzeň, který také vyučuje studenty naší fakulty, spolupracuje s výzkumníky ze ZČU na aplikaci virtuální reality v psychoterapii návykových onemocnění. Ve virtuálním prostředí se pacienti setkávají s typickými situacemi, které vyvolávají touhu (bažení), a učí s nimi vyrovnávat.

Rozhovor v německém rozhlasu ARD, článek v německém Der Spiegel.

 

12. červen 2014 3415 kri

SOS EXTREME 2014 Metodické cvičení zdravotnických záchranářů

O víkendu 9. - 11. května proběhl v Dobřichovicích 6. ročník soutěže SOS 2014 Extreme, kterou pořádala Asociace dobrovolných záchranářů Česká Republika o. s. O velké popularitě této soutěže vypovídal fakt, že se na organizaci podílelo přes 100 lidí a zúčastnilo se 15 čtyřčlenných družstev z celé České republiky. Mezi soutěžícími byli záchranáři, dobrovolníci, hasiči a také naše 2 družstva ze sdružení Life Saving Support.

1. červen 2014 4730 kri

Titul Akademické mistryně ČR na 100m znak putuje na naši fakultu

Kateřina Iblová  (1.ročník všeob.lékařství)  úspěšně reprezentovala LFP na Akademickém Mistrovství ČR. Získala titul Akademické mistryně ČR na 100 m znak a vícemistryně na 50 m znak. Gratulujeme!

28. červen 2014 4156 kri

Nové docentky a docenti na LF UK v Plzni

S radostí a gratulací představujeme šest nově habilitovaných docentek a docentů působících na naší fakultě.  Slavnostní promoce s předáním diplomů se konala 10. června 2014 ve Velké aule Karolina.

17. červen 2014 9658 kri

Porod v terénu

Sdružení LSS o.s. je občanské sdružení složené ze studentů a absolventů LFP UK. Máme zájem o urgentní medicínu a medicínu katastrof a snažíme se v tomto oboru vzdělávat i ve svém volném čase.

Jsme velice rádi, že se nás letos opět ujal MUDr. Korečko a připravil si pro nás workshop zaměřený na porod v terénu.

12. červen 2014 6781 kri

Rallye Rejvíz 2014

Ve dnech 21.5.-24.5.2014 tradičně jako již každý rok v tomto období proběhla mezinárodní záchranářská soutěž Rallye Rejvíz. Jedná se o velice prestižní soutěž, a proto jsme rádi, že jsme se ji jako členové LSS o.s. a zároveň studenti lékařské fakulty UK v Plzni mohli účastnit v kategorii MUC.RR.

1. červen 2014 5155 kri

Nová LABORATOŘ EXPERIMENTÁLNÍ NEUROFYZIOLOGIE

Kolegové, chci představit nové vědecké pracoviště fakulty – laboratoř Experimentální Neurofyziologie. Je součástí Biomedicínského centra LFP a její vznik umožnil management Fakulty vytvořením podmínek na evropské úrovni pro kvalitní přístrojové a personální zázemí. Jsem o to radši, že nabídka na vybudování laboratoře mi umožnila návrat po mnoha letech strávených v cizině.  

1. červen 2014 4619 kri

Nová studentská anketa má smysl

Nová studentská anketa se vrací ke kořenům a akcentuje její původní smysl: na základě názorů studentů efektivně zlepšovat kvalitu výuky na naší fakultě. 

Anketu je možno vyplnit v Studentském Informacním Systému (SIS) přes internet (z domova, na studijním oddelení ...)
https://is.cuni.cz/studium/anketa

30. červen 2013 9319 kri

Osobní vzpomínka na velkého muže

Dne 24. července 2013 zesnul ve věku 87 let pan PROF. MUDr., RNDr. JAROSLAV SLÍPKA, DrSc..

Mnozí jste ho znali a mnozí obdivovali. My měly to štěstí s ním pracovat a tvořit. 

Jitka Kočová,
Milena Králíčková

8. srpen 2013 6414 kri

Seznamovací a sportovní kurz pro budoucí první ročník

Po prvním kole přijímacích zkoušek, které proběhlo 18.6.2013, a bez přijímacího řízení na základě prospěchu bylo přijato 408 studentů Všeobecného lékařství a 60 studentů Zubního lékařství.

Pro své budoucí spolužáky připravili členové IFMSA CZ třídenní kurz neboli tzv. „ADAPŤÁK“.
Poznejte nové spolužáky dřív než začne škola a povinnosti!

28. červen 2013 2080 kri

Devatenáct profesorů UK převzalo v Karolinu jmenovací dekrety

Devatenáct profesorů Univerzity Karlovy převzalo 11. června ve Velké aule Karolina jmenovací dekrety z rukou prezidenta Miloše Zemana a ministra školství, mládeže a tělovýchovy Petra Fialy. Jmenovacího aktu se zúčastnilo celkem 58 profesorů z celkového počtu 66 jmenovaných.

Z Lékařské fakulty v Plzni to byli děkan fakulty, pan prof. MUDr. Boris KREUZBERG, CSc. a pan prof. MUDr. Jiří FERDA, Ph.D..

11. červen 2013 1474 kri

Do Dvorany slávy Plzeňského kraje byl uveden i docent Rudolf Barcal

Docent Rudolf Barcal byl uveden do Dvorany slávy Plzeňského kraje. Osobnosti, které mají celostátní význam v oblasti vědy, umění a sportu, ocenil hejtman Milan Chovanec.

V kategorii věda za celoživotní přínos v oblasti medicíny do Dvorany slávy vstoupil docent Rudolf Barcal, který letos oslavil osmdesáté jubileum. Lékař, vědec a pedagog je zakladatelem oboru hyperbarická medicína v Plzni.

13. září 2012 7136 kri

Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů

Výzkumný záměr - prof.MatějovičV letech 2005-2011 byla Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta UK v Plzni řešitelem rozsáhlého výzkumného záměru s názvem Náhrada a podpora funkce některých životně důležitých orgánů (hlavní řešitel 2005 prof. MUDr. Karel Opatrný, DrSc. Jr.; prof. MUDr. Martin Matějovič, PhD hlavní řešitel 2006-2011).
Výzkumný záměr byl podporován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Předmětem výzkumné činnosti byla náhrada a podpora některých životně důležitých orgánů při akutním nebo chronickém selhávání jejich funkcí.

28. květen 2012 5859 kri

UNIMEC - nový univerzitní kampus

Poblíž Fakultní nemocnice v Plzni vyroste do roku 2014 první část plánovaného nového univerzitního kampusu, v němž najdou moderní zázemí některé teoretické ústavy fakulty.

Součástí kampusu bude i Biomedicínské centrum, které se bude zabývat výzkumem regenerace a náhrady životně důležitých orgánů. Prostory uvolněné po přestěhování ústavů přispějí ke zvýšení komfortu ve stávajících budovách fakulty.

14. květen 2012 2133 adm

UK má 18 nových profesorů, mezi nimi prof. Milena Králíčková z LFP

prof kralickovaPadesát dva nových profesorů a profesorek ze šestnácti vysokých škol převzalo dne 21. 6. 2016 jmenovací dekrety z rukou ministryně školství Kateřiny Valachové. Profesorkou byla jmenována také vedoucí Ústavu histologie a embryologie LF v Plzni a vedoucí Výzkumného programu 2 v Biomedicínském centru, zároveň působící jako prorektorka UK pro studijní záležitosti – prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

22. červen 2016 4249 dvomi

Rychlé odkazy

Výběrová řízení
VŘ -Asistent-Odborný asistent Histologie a embryologie

Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na obsazení místa [...]

19. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent / Odborný asistent Ústavu farmakologie a toxikologie

V Plzni dne 18. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/441692/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

18. listopad 2020 2

Výběrová řízení
VŘ - Asistent Psychiatrické kliniky

V Plzni dne 4. 11. 2020 Č. j.: UKLFP/426747/2020   Děkan Lékařské fakulty v Plzni, Univerzity [...]

4. listopad 2020 2

Důležité odkazy

UNIVERZITA KARLOVA

Oficiální stránky Univerzity Karlovy

WHOIS

Informační systém UK

STUDIJNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Studijní informační systém